2012-01-30
Czy 5 uczelni połączy się w superuniwersytet?

Jakub Łukaszewski, „Superuniwersytet", Gazeta Wyborcza, 26.10.2011 r.

http://poznan.gazeta.pl/poznan/1,36037,10537040,Czy_5_uczelni_polaczy_sie_w_superuniwersytet_.html

2012-01-09
Współpraca z gospodarką, tożsamość, promocja

Rozmowa z prof. dr. hab. Jackiem Gulińskim, Prorektorem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu.

Bliżej Uczelni, nr 1 (13) 2012

2012-01-03
Społeczeństwo wiedzy

Z JM Rektorem UAM, prof. Bronisławem Marciniakiem, i Prorektorem ds. Programów Europejskich i Współpracy z Gospodarką, prof. Jackiem Gulińskim, rozmawia Mariola Zdancewicz.

http://www.merkuriusz.com.pl/index.php/component/k2/item/58-spo%C5%82ecze%C5%84stwo-wiedzy?tmpl=component&print=1

2012-01-03
Uniwersytet rewolucji nie lubi

Nowe, a właściwie znowelizowane Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki - wchodzi w życie z początkiem roku akademickiego.

Z prof. Bronisławem Marciniakiem, rektorem UAM rozmawia Jolanta Lenartowicz,                                                 Życie Uniwersyteckie, nr 9 (216) 2011

Strategia

Zapoznaj się ze Strategią Rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na lata 2009-2012.

Kliknij tutaj, aby pobrać dokument zawierający szczegółowe informacje.

1 2

3

4 5 6 7