Kalendarium roku 2010 - wrzesień

1 września 2010 r. Uroczyste otwarcie przez prorektora prof. J. Witkosia Intensywnego Kursu Języka Polskiego EILC dla stypendystów programu LLP Erasmus
2 września Wizyta w Gabinecie JMR minister stanu w Federalnym Ministerstwie Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec Cornelii Pieper
4-10 września Wizyta delegacji UAM, w tym prorektora prof. J. Witkosia, na czołowych uniwersytetach w Kazachstanie (Astana – Ust-Kamienogorsk – Ałma-Ata)
13 września Uroczyste otwarcie przez JMR VIII Kongresu Teologów Polskich w Auli Uniwersyteckiej
14 września Zakończenie modernizacji domu studenckiego „Jagienka”
17 września Nadzwyczajne posiedzenie Rady Wydziału Biologii poświęcone uczczeniu pamięci zmarłej w dniu 23 sierpnia 2010 r. prof. K. Bartkowskiej
Spotkanie zespołu rektorskiego z Radą Wydziału Biologii
18-23 września Oficjalna wizyta JMR na Wystawie EXPO 2010 w Szanghaju
19-22 września Udział prorektora prof. J. Witkosia w corocznym spotkaniu COMPOSTELA Group “Balancing the Books: Revenue Generation Strategies in HE Santiago de Compostela” (Hiszpania)
24 września Spotkanie zespołu rektorskiego z Radą Wydziału Chemii
27 września Nadzwyczajne posiedzenie Senatu oraz Rady Wydziału Historycznego poświęcone uczczeniu pamięci zmarłej w dniu 24 lipca 2010 r. em. prof. dr hab. Jadwigi Krzyżaniak
X zwyczajne posiedzenie Senatu (część I w Collegium Minus) połączone z tradycyjnym spotkaniem prodziekanów, dyrektorów Instytutów, kierowników jednostek ogólnouniwersyteckich i międzywydziałowych oraz kierowników jednostek administracyjnych w celu omówienia działalności uczelni w roku akademickim 2010/2011
X zwyczajne posiedzenie Senatu (część II w Ogrodzie Botanicznym) W programie m.in.: przedstawienie zasad powierzania nauczycielom akademickim etatów naukowych oraz uchwały w sprawie zmian w regulaminie studiów doktoranckich i regulaminie opłat za świadczone usługi edukacyjne
29 września Wizyta oficjalna w Gabinecie JMR gości z Bośni i Hercegowiny: JE Ambasador Bośni i Hercegowiny Koviljka Špirić, Wicepremier Rządu Republiki Serbskiej (BiH), Minister Stosunków Ekonomicznych i Współpracy Regionalnej Republiki Serbskiej Jasna Brkić, Wiceminister Stosunków Ekonomicznych i Współpracy Regionalnej Republiki Serbskiej Aida Bogdan, Naczelnik Wydziału Współpracy Regionalnej w Ministerstwie Stosunków Ekonomicznych i Współpracy Regionalnej Dijana Mršić oraz oficjalny kandydat na Konsula Honorowego Bośni i Hercegowiny Jacek Günther-Śląski
30 września Dzień Studenta I roku
Podpisanie w Gabinecie JMR umowy z firmą Budimex dotyczącej rozpoczęcia inwestycji budowlanej Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii (WCZT) na terenie kampusu Morasko
Podpisanie w Gabinecie JMR listu intencyjnego w kwestii współpracy w ramach Regionalnego Obserwatorium Kultury z Wiceprezydentem Poznania Sławomirem Hincem