Kalendarium roku 2010 - styczeń

6 stycznia 2010 r. Uroczystość nadania Collegium Geographicum imienia Profesora Stanisława Pawłowskiego w 70 rocznicę śmierci profesora
8 stycznia Spotkanie Komisji Stałej ds. Collegium Polonicum w Słubicach
11 stycznia Tradycyjny Koncert Noworoczny dla społeczności akademickiej pod patronatem JMR (Aula UAM)
12-13 stycznia Wizyta prorektora prof. J. Witkosia w Brzeskim Uniwersytecie Państwowym im. Aleksandra Puszkina na Białorusi (rozwijanie współpracy w zakresie nauk pedagogicznych)
13 stycznia Spotkanie noworoczne Senatu UAM z abp ks. Stanisławem Gądeckim
18 stycznia Nadzwyczajne posiedzenie Senatu poświęcone debacie ws. „Strategii Rozwoju Szkolnictwa Wyższego: 2010-2020” z udziałem prof. Jerzego Woźnickiego
20 stycznia Wizyta prof. Leszka Balcerowicza na UAM i wykład „Kryzys a gospodarka polska” (Aula Uniwersytecka) i spotkanie z młodzieżą
Uroczystość wręczenia pracownikom UAM nagród dla wybitnych naukowców przez Premiera RP Donalda Tuska w Warszawie
21 stycznia Odnowienie doktoratu prof. Józefa Brody z Wydziału Leśnego UAM po 60. latach jego uzyskania oraz 90-lecie urodzin
Wizyta i wykład prof. dr Rity Süssmuth, wieloletniej przewodniczącej Bundestagu oraz wręczenie Jej medalu „90-lecia UAM”
Spotkanie noworoczne członków Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu w Poznaniu w Teatrze Wielkim z udziałem JMR
22 stycznia Uroczystość wręczenia przez JMR stypendiów naukowych Fundacji UAM dla doktorantów uczelni
25 stycznia Nadzwyczajne posiedzenie Senatu oraz Rady Wydziału Fizyki poświęcone uczczeniu pamięci zmarłego w dniu 26 grudnia 2009 r. prof. dr. hab. Bogdana Fechnera
IV zwyczajne posiedzenie Senatu W programie m.in. uchwały w sprawie: zmian w Statucie UAM, utworzenia Uczelnianego Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia na UAM oraz dostosowania struktury organizacyjnej UAM do wymagań Statutu UAM
27 stycznia Spotkanie zespołu rektorskiego z Radą Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej
Uroczyste spotkanie w Gabinecie JMR z okazji emisji 200. odcinka magazynu akademickiego „Z życia Uniwersytetu”, wcześniej „Kwadransa Akademickiego” oraz 10-lecia działalności Uniwersyteckiego Studia Filmowego