Kalendarium roku 2010 - sierpień

5 sierpnia Uchwalenie przez Sejm RP nowelizacji ustawy o programie wieloletnim „Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2011” zwiększającej przyznane środki o prawie 190 milionów złotych i przedłużającej okres wykonania programu wieloletniego do 2015 roku
16-22 sierpnia Oficjalna wizyta JMR i prof. Leopolda Moskwy na Państwowym Uniwersytecie w Irkucku (Rosja)
29 sierpnia Otwarcie przez JMR XVII Konferencji Naukowej Europejskiego Towarzystwa Antropologicznego w Collegium Biologicum
30 sierpnia Wizyta Waldemara Sługockiego, wiceministra rozwoju regionalnego w Gabinecie JMR
Wizyta JMR i prorektorów prof. Z. Pilarczyka i J. Gulińskiego na obozie adaptacyjnym dla studentów I roku w Łazach