Kalendarium roku 2011 - styczeń

4-5 stycznia 2011 r. Udział prorektora prof. K. Krasowskiego w posiedzeniu Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, poświęconym rządowemu projektowi ustaw o zmianie ustaw dotyczących szkolnictwa wyższego oraz stopni i tytułu naukowego (Warszawa)
5 stycznia Złożenie przez zespół rektorski i pracowników Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych kwiatów pod tablicą pomordowanych pracowników UAM (Collegium Minus)
Udział prorektora prof. A. Lesickiego w uroczystości złożenia kwiatów pod tablicą ku czci prof. Stanisława Pawłowskiego w Collegium Geographicum oraz w uroczystym posiedzeniu Rady Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych poświęconym prof. Stanisława Pawłowskiemu i prof. Henrykowi Rogackiemu
7 stycznia Spotkanie JMR z Jubilatami – profesorami UAM (Gabinet JMR)
Udział prorektora prof. J. Gulińskiego w Przyjęciu Noworocznym Prezydenta Miasta Poznania Ryszarda Grobelnego w Centrum Konferencyjno-Wykładowym Politechniki Poznańskiej
8 stycznia Wizyta robocza zespołu rektorskiego w Zespole Pałacowo-Parkowym w Gułtowach
Udział JMR i prorektora prof. J. Gulińskiego w Spotkaniu Noworocznym Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Marka Woźniaka oraz Wojewody Wielkopolskiego, Piotra Florka (Aula Uniwersytecka)
10 stycznia Koncert Noworoczny dla społeczności akademickiej z udziałem zespołu rektorskiego
Udział prorektora prof. Z. Pilarczyka w Spotkaniu Noworocznym Rektorów Miasta Poznania z Ks. Arcybiskupem Stanisławem Gądeckim (Muzeum Archidiecezjalne)
11 stycznia Koncert Noworoczny dla społeczności Miasta Poznania
Spotkanie JMR i reprezentacji Senatu UAM z Ks. Arcybiskupem Stanisławem Gądeckim (Muzeum Archidiecezjalne)
12 stycznia Podpisanie umowy licencyjnej UAM ze strażą graniczną (prorektor prof. J. Witkoś, dr Krzysztof Jassem, płk Grzegorz Trzciński – dyrektor Biura Łączności w zastępstwie ppłk. Piotra Trawińskiego – Komendanta Głównego Straży Granicznej, kapitan Adam Ozimek)
Spotkanie JMR z Jubilatami – profesorami UAM (Gabinet JMR)
13 stycznia Uroczystość odnowienia doktoratu prof. Zbigniewa Ciesielskiego z Wydziału Matematyki i Informatyki (Aula Lubrańskiego)
Udział prorektora prof. K. Krasowskiego w posiedzeniu profesorium w Collegium Polonicum w Słubicach
Podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Tomaszem Kayserem, Wiceprezydentem Miasta Poznania z upoważnienia Ryszarda Grobelnego, Prezydenta Miasta Poznania oraz JM Rektorami: Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. Bronisławem Marciniakiem, Uniwersytetu Ekonomicznego, prof. Marianem Gorynią i Politechniki Poznańskiej, prof. Adamem Hamrolem, dotyczącego stworzenia programu staży dla studentów w zakresie kluczowych inwestycji UEFA Euro 2012
14 stycznia Udział prorektora prof. J. Witkosia w posiedzeniu Uniwersyteckiej Komisji Programów Międzynarodowych (UKProM) na Uniwersytecie Warszawskim
Uroczystość odnowienia doktoratu prof. Stanisława Jerzego Alexandrowicza z Wydziału Historycznego (Aula Lubrańskiego)
Spotkanie noworoczne prorektorów uczelni publicznych miasta Poznania (z udziałem JMR)
Udział prorektora prof. K. Krasowskiego w spotkaniu kapituły konkursu na najlepszą pracę magisterską i doktorską w Urzędzie Miasta Poznania
17 stycznia Wizyta w Gabinecie JMR delegacji z Ariel University Center of Samaria (Izrael)
18-20 stycznia Udział prorektora prof. K. Krasowskiego w posiedzeniu Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, poświęconym rządowemu projektowi ustaw o zmianie ustaw dotyczących szkolnictwa wyższego oraz stopni i tytułu naukowego (Warszawa)
19 stycznia Udział JMR w uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa prof. Rudolfowi Michałkowi (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Spotkanie JMR z Jubilatami – profesorami UAM (Gabinet JMR)
20 stycznia Spotkanie JMR i prorektora prof. J. Witkosia z Yuichi Kusumoto, JE Ambasadorem Japonii, Makino Makiko, attaché kulturalny Ambasady Japonii (Gabinet JMR)
Wykład Yuichi Kusumoto, ambasadora Japonii, poświęcony aktualnej sytuacji społeczno-politycznej Japonii (Aula Lubrańskiego)
Uroczystość wręczenia Wielkiej Srebrnej Odznaki Honorowej za Zasługi dla Republiki Austrii Prof. Stefanowi Kaszyńskiemu przez JE Ambasadora Austrii dr Herberta Kraussa (Gabinet JMR)
21-22 stycznia Wyjazdowe spotkanie kolegium rektorsko-dziekańskiego w Obrzycku (w programie m.in.: jakość kształcenia, finanse Uczelni)
24 stycznia Udział JMR w posiedzeniu Rady Naukowej Instytutu Chemii Fizycznej PAN w Warszawie
Akademia Zarządzania z udziałem zespołu rektorskiego
25 stycznia Uroczystość wręczenia stypendiów Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu doktorantom UAM (Aula Lubrańskiego)
27 stycznia Otwarcie nowej Sali Senatu UAM z udziałem zespołu rektorskiego i władz kanclerskich
Udział prorektorów prof. J. Gulińskiego, prof. K. Krasowskiego i prof. Z. Pilarczyka w spotkaniu kapituły Fundacji Universitatis Posnaniensis
28 stycznia Wizyta w Gabinecie JMR dr. Adama Giersza, ministra sportu i turystyki
Udział JMR w Radzie Naukowej Instytutu Kultury Europejskiej w Gnieźnie
29 stycznia Udział JMR w spotkaniu Rotary Club Poznań upamiętniającym 20-lecie powołania ruchu rotariańskiego w Wielkopolsce
31 stycznia Nadzwyczajne posiedzenie Senatu oraz Rady Wydziału Prawa i Administracji poświęcone uczczeniu pamięci zmarłego w dniu 9 grudnia 2010 r. prof. zw. dr. hab. Mieczysława Tyczki
IV zwyczajne posiedzenie Senatu - w programie m.in.: „Kandydat na studia” – prezentacja i dyskusja, informacja na temat bibliometrycznej analizy porównawczej pt. „Produktywność naukowa wyższych szkół publicznych w Polsce”