Kalendarium roku 2010 - październik

1 października Inauguracja roku akademickiego 2010/2011 w Auli Uniwersyteckiej
Uroczystość otwarcia hali sportowej na Morasku z udziałem JMR i prorektorów
2 października Wizyta w Gabinecie JMR Alison Graves z Parlamentu Europejskiego – szefowej ds. kontaktów z uniwersytetami
4 października Uroczystość otwarcia nowego budynku naukowo-dydaktycznego Kolegium w Pile i inauguracja roku akademickiego 2010/2011 z udziałem JMR i prorektorów
Udział prorektora prof. J. Gulińskiego w konferencji „Inno(moty)wacje. Od inwencji do innowacji – rola parków technologicznych w budowie gospodarki opartej na wiedzy” związanej z 15-leciem Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM
5 października Wizyta prof. Melindy Pierson – przedstawicielki California State University Fullerton (USA)
Udział JMR i prorektora prof. J. Gulińskiego w uroczystości Jubileuszu 20-lecia Fundacji UAM w Auli Uniwersyteckiej
6 października Inauguracja roku akademickiego 2010/2011 w Collegium Europaeum Gnesnense z udziałem prorektora prof. K. Krasowskiego
Otwarcie przez JMR XIV Poznańskich Dni Książki Naukowej w Collegium Maius z udziałem prorektorów prof. K. Krasowskiego, prof. J. Witkosia i prof. Z. Pilarczyka
7 października Udział prorektora prof. J. Gulińskiego w Forum Ekspertów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie dotyczącym strategii rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce
7-10 października Udział prorektora prof. J. Witkosia w posiedzeniu Uniwersyteckiej Komisji Programów Międzynarodowych (UKProM) w Ośrodku Konferencyjnym Uniwersytetu Jagiellońskiego „Pod Berłami” w Zakopanem
8 października Nadzwyczajne żałobne posiedzenie Senatu i Rady Wydziału Historycznego poświęcone uczczeniu pamięci zmarłego w dniu 1 października 2010 r. prof. dr. hab. Gerarda Labudy w Auli Uniwersyteckiej
Inauguracja roku akademickiego 2010/2011 na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu
9 października Udział JMR w uroczystościach pogrzebowych prof. Gerarda Labudy w Luzinie pod Wejherowem
10-12 października Udział JMR i prorektora prof. K. Krasowskiego w posiedzeniu Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP) w Łodzi
Uroczystość wręczenia dyplomu doktora honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego José Manuelowi Barroso z udziałem JMR i prorektora prof. K. Krasowskiego
11 października Inauguracja roku akademickiego 2010/2011 w Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą z udziałem prorektora prof. J. Witkosia
13 października Kolegium Rektorsko-Dziekańskie
Otwarcie przez prorektora prof. K. Krasowskiego konferencji „Energetyka a Samorząd – prawne uwarunkowania rozwoju energetyki lokalnej w Polsce” (Aula Lubrańskiego)
Wizyta na UAM delegacji z Uniwersytetu Houston-Downtown (Houston, Texas, USA) na czele z dziekanem Wydziału Nauk Przyrodniczych, Dr. Akifem Uzmanem
14 października Wręczenie „Medalu za Zasługi dla UAM” prof. Michaelowi Brownowi i prof. Markowi Webberowi z Uniwersytetu w York (Kanada)
15 października Udział JMR w spotkaniu środowiska rektorów szkół wyższych u progu nowego roku akademickiego z prof. Barbarą Kudrycką, ministrem nauki i szkolnictwa wyższego w Warszawie
Otwarcie przez prorektora prof. J. Gulińskiego projektu „Polska Akademia Dzieci” (PAD) w Collegium im. Hipolita Cegielskiego
Udział prorektora prof. Z. Pilarczyka w uroczystości wręczenia statuetki „Honorowego Hipolita” oraz nadania godności „Przyjaciela Polski i Polaków” prof. Samuelowi Pohorylesowi
17-20 października Wizyta na UAM delegacji z Appalachian State University (USA) w celu skonkretyzowania planów współpracy między uczelniami na najbliższe lata
18 października Inauguracja roku akademickiego 2009/2010 w Collegium Polonicum w Słubicach z udziałem JMR i prorektora prof. K. Krasowskiego

Udział JMR i prorektora prof. K. Krasowskiego w posiedzeniu Rady Fundacji Collegium Polonicum oraz w spotkaniu Komisji Stałej ds. Collegium Polonicum w Słubicach
Inauguracja roku akademickiego 2010/2011 na Uniwersytecie III Wieku z udziałem prorektora prof. Z. Pilarczyka
Otwarcie Tygodnia Kultury Włoskiej w Poznaniu przez prorektora prof. J. Witkosia
20-23 października Wizyta delegacji UAM kierowanej przez prorektora prof. J. Witkosia na Państwowym Uniwersytecie w Togliatti (Rosja)
20-24 października Udział prorektora prof. J. Gulińskiego w corocznej konferencji w ramach EUA “Diversities and Commonalities” w Palermo (Sycylia)
21 października Posiedzenie Rady Fundacji UAM w Gabinecie JMR
21-22 października Udział prorektora prof. K. Krasowskiego w obradach Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej (UKA) na Morasku
22 października Udział prorektora prof. A. Lesickiego w posiedzeniu Rady Wydziału Biologii poświęconej uczczeniu pamięci zmarłej w dniu 12 października 2010 r. prof. dr. hab. Zofii Michalskiej
22-24 października II Studenckie Forum Jakości organizowane przez Parlament Samorządu Studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Fundację na Rzecz Studentów i Absolwentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu „Universitatis Posnaniensis” przy współpracy z Państwową Komisją Akredytacyjną i Parlamentem Studentów Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem prorektora prof. K. Krasowskiego
25 października Nadzwyczajne posiedzenie Senatu oraz Rady Wydziału Chemii poświęcone uczczeniu pamięci zmarłego w dniu 1 października 2010 r. prof. dr. hab. Michała Kiełczewskiego
I zwyczajne posiedzenie Senatu W programie m.in.: „Parametryzacja 2010 – wyniki i ocena” – prezentacja i dyskusja oraz przedstawienie planu prac Senatu w roku akademickim 2010/2011
Wizyta w Gabinecie JMR JE Ambasadora Królestwa Belgii Raoul'a Delcorde i Konsula Honorowego Belgii w Poznaniu – Jana Spilliaerta
Otwarcie Dni Belgijskich przez JMR w Auli Lubrańskiego
28 października Uroczystość odsłonięcia tablicy na budynku Collegium im. Floriana Znanieckiego (WSE, WSN) z udziałem JMR i prorektorów prof. A. Lesickiego i prof. Z. Pilarczyka
28-29 października Wizyta prorektorów prof. J. Gulińskiego i A. Lesickiego na Uniwersytecie Jagiellońskim w celu konsultacji dotyczących optymalizacji zarządzania uczelnią