Kalendarium roku 2010 - marzec

1 marca Spotkanie inauguracyjne Zespołu ds. Oceny Wdrażania Strategii Rozwoju UAM
4 marca Udział prorektora prof. A. Lesickiego w obradach Uniwersyteckiej Komisji Finansowej (UKF) w Warszawie
Otwarcie przez prorektora prof. J. Witkosia XV Poznańskiego Przeglądu Książki Naukowej w Bibliotece Uniwersyteckiej (patronat honorowy JMR)
5 marca Udział JMR w Radzie Wydziału Fizyki – żałobne posiedzenie poświęcone uczczeniu pamięci zmarłego em. prof. dr. hab. Teodora Krajewskiego
8 marca Wizyta Marszałka Sejmu RP Bronisława Komorowskiego na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa oraz spotkanie z władzami uniwersytetu
Dzień Przedsiębiorczości Akademickiej na UAM z udziałem prorektora prof. J. Gulińskiego
Udział prorektora prof. J. Witkosia w debacie „okrągłego stołu” w Warszawie poświęconej problemowi zapewnienia uczelniom i wydziałom humanistycznym właściwego miejsca w krajowych i międzynarodowych rankingach akademickich
9 marca Dzień Europejski na UAM (EMUNI DAY) z udziałem prorektora prof. J. Witkosia poświęcony programom edukacyjnym w Unii Europejskiej, wyzwaniom w dziedzinie szkolnictwa wyższego oraz możliwościom mobilności studentów i naukowców w UE
11 marca Udział prorektora prof. J. Witkosia w konferencji European University Associaton (EUA) w Wiedniu
15 marca Wizyta Yahela Vilana, Wiceambasadora Izraela, doradcy ds. politycznych w Gabinecie JMR
18 marca Uroczystość wręczenia stypendiów Fundacji im. Prof. Janusza Pajewskiego
18-20 marca Udział JMR w posiedzeniu KRUP w Gdańsku
23 marca Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budynek Międzyuczelnianego Centrum NanoBioMedycznego (projekt kluczowy w ramach Działania 13.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego)
24 marca Spotkanie wielkanocne dla studentów zagranicznych organizowane przez Parlament Samorządu Studentów UAM w Auli Lubrańskiego z udziałem prorektorów prof. J. Witkosia, prof. J. Gulińskiego i prof. A. Lesickiego
25 marca Udział JMR w sesji Rady Miejskiej w Słubicach (prezentacja stanu aktualnego i dyskusja nad przyszłością Collegium Polonicum w Słubicach)
Uroczyste otwarcie Repozytorium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (AMUR) w Bibliotece Uniwersyteckiej z udziałem prorektora prof. J. Witkosia
26-27 marca Wyjazdowe spotkanie kolegium rektorsko-dziekańskiego w Obrzycku (w programie m.in.: rodzaje zajęć dydaktycznych, liczebność grup studenckich, zasady przydzielania pensum i rozliczania godzin ponadwymiarowych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych)
29 marca VI zwyczajne posiedzenie Senatu na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu W programie m.in.: „Perspektywy rozwoju Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu” – prezentacja i dyskusja, informacja o koncepcji Uniwersyteckiego Parku Historii Ziemi, opinia Senatu UAM w sprawie zmian w Statucie UAM oraz regulaminu organizacyjnego
Spotkanie zespołu rektorskiego z Radą Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu
Udział prorektora prof. J. Gulińskiego w uroczystej gali z okazji 20-lecia przemian gospodarczych w Polsce (Aula Uniwersytecka)