Kalendarium roku 2010 - maj

1 maja Uroczystość otwarcia obchodów 85-lecia Ogrodu Botanicznego („Majówka w Botaniku”)
4 maja Inauguracja cyklu „Wykłady otwarte Dekady Jubileuszowej” – prof. Lech Trzeciakowski – „Tradycje akademickie Poznania – 400 walki o Uniwersytet” oraz premiera filmu o Michale Sobeskim – współzałożycielu Wszechnicy Piastowskiej
5 maja Kongres Kół Naukowych UAM z udziałem prorektorów prof. Z. Pilarczyka i prof. J. Gulińskiego
5-6 maja Udział JMR w obradach KRASP w Kielcach
5-7 maja Wizyta Profesora Walerija Musina z Uniwersytetu w Sankt Petersburgu (Rosja) (wykład otwarty w Auli Lubrańskiego „Gazprom, Nord Stream, South Stream i bezpieczeństwo energetyczne Europy”)
7 maja Seminarium bolońskie „Ramy kwalifikacji i programy nauczania na bazie efektów uczenia się” w Auli Lubrańskiego z udziałem prorektora prof. K. Krasowskiego
8 maja Uroczystość odsłonięcia przy Collegium Minus pomnika-ławeczki Prof. Heliodora Święcickiego z udziałem JMR i prorektora prof. J. Gulińskiego
VI Zjazd Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Poznańskiego
10 maja Nadzwyczajne posiedzenie Senatu – uroczyste wręczenie nominacji na stanowiska profesorskie i wykład prof. Romana Hausera z Wydziału Prawa i Administracji
Kolokwium naukowe „Założyciele Uniwersytetu Poznańskiego – ks. prof. Stanisław Kozierowski” w ramach Dekady Jubileuszowej UAM 2009-2019
Jubileuszowy Koncert Majowy pod patronatem JMR (Aula Uniwersytecka)
11 maja Spotkanie zespołu rektorskiego z Radą Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych
Dzień Informacji i Promocji na UAM z udziałem prorektora prof. J. Gulińskiego
12 maja Dzień Sportu na UAM
13 maja Uroczystość wręczenia dyplomu UAM na zajęcie III miejsca wśród uczelni akademickich kraju w rankingu przygotowywanym przez „Perspektywy” i „Rzeczpospolitą” z udziałem prorektora prof. A. Lesickiego
13-15 maja Udział prorektora prof. J. Gulińskiego w corocznej konferencji Stowarzyszenia Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce (Wrocław/Książ)
14 maja Uroczystość podpisania porozumienia w sprawie współpracy pomiędzy UAM a Uniwersytetem Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą
Uroczyste otwarcie przez JMR IV polsko-niemiecko-japońskiego kolokwium prawa karnego stypendystów Fundacji Aleksandra von Humboldta w Collegium Polonicum w Słubicach
Wizyta Ambasadora Indii w Gabinecie JMR
17 maja Wręczenie dyplomów doktora honoris causa Państwowego Uniwersytetu w Irkucku JMR prof. B. Marciniakowi i prof. Leopoldowi Moskwie przez Aleksandra Smirnowa, Rektora Państwowego Uniwersytetu w Irkucku
Uroczyste otwarcie przez JMR i Prezydenta Uniwersytetu Christiana Albrechta w Kilonii prof. Gerharda Fouqueta „III Dni Kilonii w Poznaniu”
Uroczyste otwarcie przez JMR Festiwalu Kultury Studentów KULMINACJE na kampusie Wydziału Nauk Społecznych i Wydziału Studiów Edukacyjnych
18-19 maja Wizyta oficjalna na UAM Rektora oraz Dziekanów Tianjin University of Technology z Chin (podpisanie aneksu do umowy między dwoma uniwersytetami)
19 maja Spotkanie zespołu rektorskiego z pierwszym Prezydentem Ukrainy Leonidem Krawczukiem w Gabinecie JMR
20 maja Spotkanie zespołu rektorskiego z Radą Wydziału Neofilologii
Podpisanie umowy dotyczącej projektu „Rewaloryzacja historycznego centrum odrodzonego po latach zaborów w 1919 roku Uniwersytetu Poznańskiego”
Udział prorektora prof. J. Gulińskiego w uroczystościach 25-lecia Uniwersytetu Szczecińskiego
Rozpoczęcie Festiwalu Muzycznego Juwenalia 2010
21 maja Kolegium rektorsko-dziekańskie w Ogrodzie Botanicznym W programie m.in.: polityka zatrudnień nauczycieli akademickich oraz analiza danych rankingu „Perspektyw” i „Rzeczpospolitej”
22 maja Uroczyste odsłonięcie przez JMR tablicy pamiątkowej połączone z sesją popularnonaukową w ramach obchodów 100-rocznicy objęcia parafii w Skórzewie przez ks. Stanisława Kozierowskiego, jednego z założycieli Wszechnicy Piastowskiej
23-24 maja Wizyta Rektor Prof. Dr. Ursuli Lehmkuhl i delegacji z Freie Universität Berlin na UAM (spotkanie dotyczące możliwości współpracy i programów rozwojowo-badawczych Freie Universität Berlin i UAM oraz podpisanie porozumienia pomiędzy dwoma uczelniami)
24 maja Uroczystość odnowienia doktoratu Prof. Tadeusza Witczaka z Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej
24-27 maja Wizyta delegacji UAM, w tym prorektora prof. J. Witkosia na Uniwersytecie Rennes 1 oraz Rennes 2 w celu poszerzenia współpracy między uczelniami
26 maja Konferencja naukowa z okazji obchodów 40-lecia Instytutu Socjologii i 90-lecia socjologii w Polsce organizowana pod hasłem „Wczoraj, dziś i jutro polskiej socjologii” pod honorowym patronatem JMR oraz Prezydenta Miasta Poznania Ryszarda Grobelnego z udziałem JMR i prorektorów prof. A. Lesickiego i prof. J. Gulińskiego
28 maja Nadzwyczajne posiedzenie Senatu oraz Rady Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych poświęcone uczczeniu pamięci zmarłego w dniu 23 maja 2010 r. prof. dr. hab. Henryka Rogackiego
Udział prorektora prof. J. Gulińskiego w konferencji „Zarządzanie strategiczne publiczną szkołą wyższą – teoria i praktyka” (Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań)
31 maja VIII zwyczajne posiedzenie Senatu W programie m.in.: „Budżet UAM - struktura, przychody i koszty działalności operacyjnej” – prezentacja i dyskusja, zatwierdzenie sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2009 i udzielenie JMR absolutorium
Wizyta Ambasadora Tajlandii w Gabinecie JMR