Kalendarium roku 2010 - luty

1 lutego Spotkanie inaugurujące prace Zespołu ds. Przygotowania Projektu Optymalizacji Zarządzania UAM
2 lutego Podpisanie przez prorektora prof. Z. Pilarczyka porozumienia między Wydziałem Biologii UAM a Liceum Ogólnokształcącym św. Marii Magdaleny w Poznaniu w sprawie utworzenia klasy akademickiej
4 lutego Ogólnopolskie Spotkanie Dziekanów Wydziałów Chemii z udziałem zespołu rektorskiego
5 lutego Spotkanie zespołu rektorskiego z Radą Wydziału Matematyki i Informatyki
15 lutego Inauguracyjne spotkanie Akademii Zarządzania – cyklu spotkań dotyczących problematyki organizacji pracy uczelni dla kadry zarządzającej UAM
Pośmiertne wręczenie „Medalu za Zasługi dla UAM” dla prof. Leszka Nowaka na posiedzeniu Rady Wydziału Nauk Społecznych
Spotkanie JMR i prorektora prof. A. Lesickiego z Radą Wydziału Nauk Społecznych
17 lutego Uroczystość wręczenia studentom stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
17-18 lutego Udział prorektora prof. J. Gulińskiego w międzynarodowej konferencji na temat zróżnicowania systemów organizacji szkolnictwa wyższego w Europie i Ameryce Północnej (Warszawa)
18-21 lutego Udział JMR w KRUP w Toruniu połączonej z obchodami Jubileuszu 65-lecia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
19 lutego Inauguracyjne spotkanie Zespołu ds. Dekady Jubileuszowej
22 lutego V zwyczajne posiedzenie Senatu W programie m.in.: „Pozycja absolwenta UAM na rynku pracy” – prezentacja i dyskusja, uchwała w sprawie projektów ustaw reformujących system finansowania nauki w Polsce oraz obwieszczenie w sprawie jednolitego tekstu Statutu UAM
22 lutego Spotkanie zespołu rektorskiego, Zespołu ds. Przygotowania Projektu Strategii Rozwoju UAM oraz Zespołu ds. Przygotowania Projektu Optymalizacji Zarządzania UAM dotyczące projektu „Strategii rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do 2020 r.”, opracowanego przez konsorcjum Ernst&Young (prezentacja – prof. Marek Kwiek)
28 lutego –1 marca Wizyta na UAM Rektora Dr. Stanleya Aeschlemana i Prorektora Jesse’a Lutabingwa z Appalachian State University (USA)