Kalendarium roku 2010 - lipiec

5 lipca IX zwyczajne posiedzenie Senatu W programie m.in.: „Obieg informacji, promocja i marketing na UAM” – prezentacja i dyskusja, uchwała w sprawie: zmian w regulaminie Archiwum UAM, a także regulaminu studiów na kierunku „prawo”, prowadzonych wspólnie przez UAM oraz UE Viadrina we Frankfurcie nad Odrą
Otwarcie przez JMR XVII Międzynarodowego Smpozjum Katalizy Homogenicznej
6 lipca Udział JMR w posiedzeniach Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz KomisjiBudżetu i Finansów Publicznych w Warszawie
8-9 lipca Wizyta na UAM przedstawicieli frakcji Zielonych i Wolnego Sojuszu Europejskiego – Joachima Denkingera i Rebecci Harms
13 lipca Wizyta gości z Ambasady Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej (ambasador Abdelkader Khemri) w Gabinecie JMR
16 lipca Podpisanie porozumienia ze związkami zawodowymi w sprawie zasad podwyższania wynagrodzeń zasadniczych pracownikom UAM w Gabinecie JMR
24 lipca Wizyta studentów z Archangielska w Gabinecie JMR (JMR reprezentowany przez prorektora prof. A. Lesickiego)