Kalendarium roku 2010 - kwiecień

8 kwietnia Udział prorektora prof. J. Witkosia na uroczystości wręczenia dr Vladimirovi Liakhouskiemu Nagrody im. L. Sapiehy w Warszawie
Inauguracja cyklicznych spotkań JMR z profesorami uczelni pod hasłem „Professorum Colloquia. Rector invitat.”
8-9 kwietnia Wizytacja ośrodków UAM na Jamnej i Zakopanem przez prorektorów prof. A. Lesickiego i prof. J. Gulińskiego
12 kwietnia Uroczystość wręczenia grantów badawczych Urzędu Miasta Poznania reprezentantom publicznych szkół wyższych Miasta Poznania (prorektor prof. J. Guliński – Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej)
13 kwietnia Seminarium „Ramy kwalifikacji i system zarządzania jakością” dotyczące jakości kształcenia na UAM z udziałem prorektora prof. K. Krasowskiego
14 kwietnia Nadzwyczajne żałobne posiedzenie Senatów Akademickich Uczelni Wyższych m. Poznania (Aula Uniwersytecka) poświęcone uczczeniu pamięci tragicznie zmarłych w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem w dniu 10 kwietnia 2010 r. oraz msza św. na Placu Mickiewicza pod przewodnictwem ks. abp. Metropolity Poznańskiego – dr Stanisława Gądeckiego
16 kwietnia Ogólnopolskie Spotkanie Dziekanów Wydziałów Przyrodniczych z udziałem prorektora prof. J. Gulińskiego
19 kwietnia Uroczyste wręczenie nagród za wyróżniające się prace magisterskie i doktorskie z udziałem prorektora prof. K. Krasowskiego
19-21 kwietnia VI Poznańskie Dni Przedsiębiorczości Akademickiej – uroczysta inauguracja z udziałem prorektora prof. J. Gulińskiego
19-30 kwietnia Wystawa „Pamięci pracowników uczelni poznańskich – ofiar zbrodni katyńskiej” pod honorowym patronatem Kolegium Rektorów Miasta Poznania w siedemdziesiątą rocznicę zbrodni katyńskiej (Collegium Minus)
21 kwietnia Spotkanie Wielkopolskiego Konwentu Rektorów Szkół Wyższych
22 kwietnia Udział JMR w pogrzebie ks. prof. Ryszarda Rumianka, JM Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
26 kwietnia VII zwyczajne posiedzenie Senatu W programie m.in.: „Aktualny dorobek naukowy pracowników UAM w repozytorium instytucjonalnym AMUR” – prezentacja, ocena działalności JMR i zatwierdzenie sprawozdania z działalności uczelni za 2009 rok oraz analiza realizacji zadań przewidzianych w Strategii UAM na rok 2009
26-29 kwietnia Wizyta na UAM Dr. Michaela Speidel’a i Dyrektora Dr. Davida Hartleba, gości z Northern Essex Community College (Massachusetts, USA)
27 kwietnia Uroczyste otwarcie XIII Festiwalu Nauki i Sztuki, odbywającego się pod patronatem Kolegium Rektorów Miasta Poznania
Udział JMR w uroczystości nadania godności doktora honorowego prof. Jerzemu Brzezińskiemu na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
29 kwietnia Wizyta delegacji UAM z prorektorami prof. J. Witkosiem i prof. J. Gulińskim w Volkswagen Sp. z o.o. – Antoninek/Poznań w sprawie nawiązania współpracy naukowej i dydaktycznej
30 kwietnia Podpisanie porozumienia w sprawie prowadzenia wspólnie przez UAM i Politechnikę Poznańską studiów na makrokierunku bioinformatyka