Kalendarium roku 2011 - sierpień

8-14 sierpnia

Wizyta prorektora prof. J. Witkosia na Państwowym Uniwersytecie w Irkucku (Rosja)

10 sierpnia

Spotkanie JMR z Markiem Woźniakiem, Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego w Urzędzie Marszałkowskim

16 sierpnia

Otwarcie sesji podsumowującej 10-letnią współpracę UAM z uniwersytetami kanadyjskimi (Uniwersytet York Yoronto, Uniwersytet Montreal) w ramach międzynarodowego projektu edukacyjnego Learning from the Past, Teaching for the Future z udziałem JMR

Spotkanie JMR z Tomaszem Bugajskim, członkiem zarządu Województwa Wielkopolskiego i Joanną Ganowicz, zastępcą dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego (Gabinet JMR)

17 sierpnia

Spotkanie JMR z Krzysztofem Grabowskim, członkiem zarządu Województwa Wielkopolskiego (Gabinet JMR)

22 sierpnia

Spotkanie prorektora prof. J. Witkosia i kanclerz Marii Buzińskiej z wiceprezydentem Sławomirem Hincem dotyczące umowy z British Council (Urząd Miasta Poznania)

23 sierpnia

Spotkanie JMR z prof. Michałem Iwaszkiewiczem, rektorem Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu

24 sierpnia

Udział prorektora prof. A. Lesickiego w posiedzeniu Rady Szkoły Tłumaczy i Języków Obcych (Collegium im. H. Cegielskiego)

25 sierpnia

Wyjazdowe spotkanie zespołu rektorskiego w Gułtowach

26 sierpnia

Udział prorektora prof. J. Gulińskiego w konferencji Urzędu Miasta Poznania dotyczącej szans i zagrożeń dla rozwoju metropolii poznańskiej (Instytut Zachodni)

29 sierpnia

Wizyta JMR i prorektora prof. Z. Pilarczyka na obozie adaptacyjnym dla studentów I roku „Campus Akademicki – Adapciak 2011” w Łazach

Inauguracja Intensywnego Kursu Języka Polskiego EILC z udziałem prorektora prof. J. Witkosia (Aula Lubrańskiego)

30 sierpnia

Spotkanie JMR z Barbarą Kudrycką, minister nauki szkolnictwa wyższego w Łazach

Wizyta JMR w Stacji Geoekologicznej UAM w Storkowie

30 sierpnia –1 września

Udział prorektora prof. K. Krasowskiego w konferencji The Engaged University w Southampton (Wielka Brytania)