Kalendarium roku 2011 - marzec

1 marca

Wizyta prorektorów prof. J. Gulińskiego i prof. J. Witkosia w Business and  Innovation Centre Frankfurt (Oder), Instytucie Innowacyjnej Mikroelektroniki im. Leibniza oraz Urzędzie Miasta we Frankfurcie nad Odrą

Udział prorektora prof. K. Krasowskiego w uroczystości rozdania nagród VII edycji konkursów „Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę doktorską” oraz „Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę magisterską” (Urząd Miasta Poznania)

2 marca

Wizyta JE Ambasadora Indonezji w celu omówienia poszerzenia współpracy między UAM a uniwersytetami indonezyjskimi, szczególnie w zakresie ochrony środowiska i studiów kulturoznawczych (Gabinet JMR)

Posiedzenie Kolegium Rektorów Miasta Poznania w Gabinecie JMR

3 marca

Udział prorektora prof. J. Gulińskiego w posiedzeniu Rady Naukowej przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie

Wizyta w Gabinecie JMR posłów do Parlamentu Europejskiego: prof. Danuty Hübner, Daniela Cohn-Bendita, Rebecci Harms i Joachima Denkingera przy okazji odbywającej się w murach UAM w dniach 3 i 4 marca br. międzynarodowej konferencji „Europe in Transformation”, organizowanej przez Parlament Europejski

Udział JMR w uroczystości otwarcia międzynarodowej konferencji „Europe in Transformation” (Collegium Minus)

4 marca

Udział prorektora prof. Z. Pilarczyka w uroczystości otwarcia Targów Edukacyjnych (Międzynarodowe Targi Poznańskie)

Uroczyste otwarcie XVI Przeglądu Książki Naukowej przez prorektora prof. J. Witkosia (Biblioteka Uniwersytecka)

4-5 marca

Udział prorektorów prof. K. Krasowskiego i prof. Z. Pilarczyka w wyjazdowym posiedzeniu Rady Jakości Kształcenia w Obrzycku

4-6 marca

Udział JMR i prorektora prof. J. Gulińskiego w uroczystości otwarcia Narodowego Centrum Nauki w Krakowie oraz w obradach KRUP-u na Uniwersytecie Jagiellońskim (prezentacja prorektora „Innowacyjny Uniwersytet dla innowacyjnej gospodarki – możliwości i ograniczenia)

7 marca

Uroczystość wręczenia stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce i wybitne osiągnięcia sportowe na rok akademicki 2010/2011 z udziałem JMR i prorektora prof. Z. Pilarczyka (Aula Lubrańskiego)

Otwarcie Akademii Rozwoju i Przedsiębiorczości przez prorektora prof. J. Gulińskiego (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

Seminarium dotyczące jakości kształcenia z udziałem prorektora prof.  K. Krasowskiego (Collegium Minus)

8 marca

Udział JMR w spotkaniu Konwentu Godności Honorowych

9 marca

Spotkanie prorektora prof. Z. Pilarczyka z Zastępcą Prezydenta Miasta Poznania Sławomirem Hincem w sprawie utworzenia gimnazjum akademickiego

Wizyta Wicepremiera RP Waldemara Pawlaka w Gabinecie JMR

10-11 marca

Udział JMR we wspólnym posiedzeniu Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) oraz Prezydium Konferencji Rektorów Niemieckich Szkół Wyższych (HRK) na Politechnice Poznańskiej (prezentacja JMR o współpracy polsko-niemieckiej na przykładzie Collegium Polonicum i EUViadrina)

11 marca

Udział JMR w I spotkaniu Rady Naukowej „Wspólnoty Polskiej” (Kampus Warta, Poznań)

12 marca

Udział prorektora prof. J. Witkosia w uroczystości rozdania nagród Olimpiady Języka Francuskiego (Aula Lubrańskiego)

14 marca

Udział prorektora prof. A. Lesickiego w uroczystości otwarcia 3. Tygodnia Mózgu (Ośrodek Nauki Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu)

15 marca

Udział JMR i prorektora prof. J. Gulińskiego w konferencji „Advancing the health and well-being of adolescents” zamykającej projekt polsko-norweski ADOPOLNOR (Aula Lubrańskiego)

16-17 marca

Udział prorektora prof. K. Krasowskiego w posiedzeniu Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, poświęcone rządowemu projektowi ustaw o zmianie ustaw dotyczących szkolnictwa wyższego oraz stopni i tytułu naukowego (Warszawa)

16-24 marca

Wizyta prorektora prof. J. Witkosia na pięciu wiodących uniwersytetach chińskich: Peking University, Tsing Hua University, The China University of Political Science and Law, Tianjin University of Technology i Zhaoquing University

17 marca

Udział JMR w Żałobnym Posiedzeniu Rady Wydziału Neofilologii poświęconym pamięci zm. prof. Ireny Zofii Filipowskiej

Spotkanie JMR z prof. Anną Brzezińską, Janem Grabkowskim, Starostą Poznańskim i Dariuszem Pilakiem, Starostą Gnieźnieńskim, dotyczące współpracy naukowej (Gabinet JMR)

17-18 marca

Otwarcie przez prorektora prof. A. Lesickiego ogólnopolskiej konferencji Student z niepełnosprawnością w szkole wyższej” (Wydział Studiów Edukacyjnych)

18 marca

Uroczystość wręczenia „Medalu za Zasługi dla UAM” dla Profesora Dietera Martiny’ego z Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (Gabinet JMR)

21 marca

Otwarcie przez prorektora prof. Z. Pilarczyka konferencji „Pomiędzy Językami Europy” (Aula Lubrańskiego)

Udział prorektora prof. Z. Pilarczyka w spotkaniu podsumowującym naukę stypendystów z Gruzji (Urząd Miasta Poznania)

21-25 marca

Udział prorektora prof. J. Gulińskiego w roli eksperta towarzyszącego w Zagranicznej Wizycie Studyjnej: „Barcelona – Parki Technologiczne i Inicjatywy Miasta i Regionu Mające na Celu Wsparcie Innowacyjności i Przedsiębiorczości” organizowanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (Hiszpania)

22 marca

Udział JMR w obiedzie na cześć Prezydenta Republiki Węgierskiej Jego Ekscelencji Pala Schmitta i Jego Małżonki na zaproszenie Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego w Pałacu Prezydenckim w Warszawie

Spotkanie JMR z wiceministrem nauki i szkolnictwa wyższego, prof. Witoldem Jurkiem (Warszawa)

23 marca

Wizyta w Gabinecie JMR Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego i Prezydenta Republiki Węgierskiej Pála Schmitta z okazji Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej

Oficjalne otwarcie obchodów Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej z udziałem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego i Prezydenta Republiki Węgierskiej Pála Schmitta, Prezydenta Miasta Poznania Ryszarda Grobelnego i Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania Tomasza Kaysera, JMR oraz władz rektorskich i kanclerskich UAM (Aula Uniwersytecka)

Udział JMR w uroczystości otwarcia sesji naukowej i warsztatów hungarologicznych pt. „Kontakty polsko-węgierskie, kontrastywne badania językoznawcze, literackie i kulturalne” w ramach Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej

24 marca

Udział JMR w uroczystości otwarcia Interdyscyplinarnego Centrum Badawczego Humanities/Art/Technology w trzecim dniu festiwalu „Performing media”

28 marca

Nadzwyczajne posiedzenie Senatu oraz Rady Wydziału Matematyki i Informatyki poświęcone uczczeniu pamięci zmarłego 28 lutego 2011 r. prof. dr hab. Włodzimierza Stasia

VI zwyczajne posiedzenie Senatu

W programie m.in.: zaopiniowanie wniosków o nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wniosek o przyznanie „Medalu za Zasługi dla UAM” prof. Berndowi Martinowi z Uniwersytetu we Fryburgu oraz zatwierdzenie umów zawartych przez UAM z: Uniwersytetem Canakkale Onsekiz Mart w Canakkale (Turcja) oraz The University of Massachusetts Lowell (Stany Zjednoczone)

Uroczystość wręczenia przez dr. Mariana Króla – Prezydenta Towarzystwa im. H. Cegielskiego, Statuetki Honorowego Hipolita oraz Godności Lidera Pracy Organicznej Profesorowi Markowi Ziółkowskiemu w obecności zaproszonych gości: JMR UEP Prof. Mariana Goryni, Jana Grabkowskiego – Starosty Poznańskiego, Andrzeja Nowakowskiego – byłego wojewody wielkopolskiego, Mariusza Paplaczyka – adwokata i wiceprezesa ZG Związku Polskich Prawników oraz Bolesława Januszkiewicza – Rzecznika Prasowego Towarzystwa im. H. Cegielskiego (Gabinet JMR)

28-30 marca

Wizyta na UAM Prof. Davida A. Nelsona z Uniwersytetu w Oklahomie (USA)

29 marca

Otwarcie przez JMR XIV Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki w obecności prorektora prof. J. Witkosia (Ośrodek Nauki Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu)

30 marca

Spotkanie zespołu rektorskiego ze studentami celem omówienia bieżącej sytuacji uczelni oraz planów działań władz rektorskich w nadchodzącym okresie (Aula Collegium Iuridicum Novum)

31 marca

Udział JMR i prorektorów prof. K. Krasowskiego, prof. A. Lesickiego i prof. J. Witkosia w uroczystości Jubileuszu 45-lecia pracy naukowej prof. dr hab.  Krystyny Zamiary z Wydziału Nauk Społecznych

Udział JMR w spotkaniu dotyczącym koncepcji powołania wielkopolskiego klastra obsługi inwestycji i eksportu na zaproszenie Eugeniusza Grzeszczaka – posła na Sejm RP i Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (Międzynarodowe Targi Poznańskie)

Udział prorektora prof. J. Gulińskiego w posiedzeniu Komisji Kultury i Nauki Rady Miasta (Urząd Miasta Poznania)

Udział prorektora prof. Z. Pilarczyka w uroczystości zakończenia XIV Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki (Politechnika Poznańska)

Spotkanie JMR z profesorami UAM z cyklu „Professorum Colloquia – Rector invitat” dyskusja nt. „Głos człowieka - sprzymierzeniec czy wróg?”