Kalendarium roku 2011 - luty

1 lutego

 

Spotkanie zespołu rektorskiego z reprezentacją pracowników administracji UAM (Aula Lubrańskiego)

1-2 lutego

 

Udział prorektora prof. K. Krasowskiego w posiedzeniu Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, poświęcone rządowemu projektowi ustaw o zmianie ustaw dotyczących szkolnictwa wyższego oraz stopni i tytułu naukowego (Warszawa)

3 lutego

 

Udział prorektora prof. J. Witkosia w konferencji „Europa XXI wieku – integracja w dobie kryzysu” organizowanej przez Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Collegium Polonicum w Słubicach

3-4 lutego

 

Zjazd Dziekanów Wydziałów Chemii z kraju z udziałem JMR i prorektorami prof. J. Gulińskim i prof. A. Lesickim (sesja dotycząca obchodów 100 rocznicy przyznania Marii Skłodowskiej-Curie Nagrody Nobla w dziedzinie chemii MSC-100, Aula Lubrańskiego)

4 lutego

 

Udział JMR w konferencji filozofów, fizyków i innych przedstawicieli dziedzin nauki i sztuki „Nauka a piękno” oraz uroczystości jubileuszu 80-lecia urodzin prof. Jana Sucha (Collegium Physicum UAM)

Udział JMR i prorektora prof. J. Witkosia w obchodach święta TET (Nowy Rok Wietnamski)

5 lutego

 

Spotkanie noworoczne członków Stowarzyszenia Absolwentów UAM z udziałem JMR i prorektora prof. J. Gulińskiego (Teatr Wielki w Poznaniu)

6-10 lutego

 

Wizyta prorektora prof. J. Witkosia na dwóch uniwersytetach izraelskich: University of Samaria in Ariel oraz na Uniwersytecie w Hajfie w celu nawiązania kontaktów o charakterze roboczym, rozpoczęcia współpracy badawczej oraz współpracy w postaci wymiany studentów w celu nauki języków obcych, z naciskiem na język hebrajski i arabski

10 lutego

 

Spotkanie JMR i prorektora prof. K. Krasowskiego z burmistrzami: Kościana - Michałem Jurgą, Śmigla – Wiktorem Snelą, Czempinia – Dorotą Lew i Krzywinia – Jackiem Nowakiem w Starostwie Powiatowym w Kościanie w sprawie działalności Kolegium UAM w Kościanie (zaproszenie Starosty Kosciańskiego – Andrzeja Jęcza)

11 lutego

 

Wizyta w Gabinecie JMR JE Raoula Delcorde’a, Ambasadora Królestwa Belgii, Prof. Vincenta Dujardin’a z Uniwersytetu Katolickiego w Louvain-la-Neuve (UCL) w Belgii, prezesa Instytutu Spraw Europejskich oraz Zénona Kowala, Delegata Rządów Wspólnoty Francuskiej Belgii i Regionu Walonii z udziałem JMR i prorektora prof. J. Witkosia w sprawie współpracy między UCL a UAM w zakresie studiów europejskich

Spotkanie jubileuszowe z okazji 70-lecia Profesora Bogdana Marcińca z udziałem JMR i prorektora prof. J. Gulińskiego (Waga Miejska)

21 lutego

 

Spotkanie zespołu rektorskiego z Radą Wydziału Teologicznego

23 lutego

Uczelniana inauguracja zajęć fakultatywnych „Pierwszy krok we własny biznes” (we współpracy z Fundacją UAM) z udziałem prorektora prof. J. Gulińskiego (Aula Lubrańskiego)

24 lutego

Udział prorektora prof. J. Witkosia w ogólnopolskiej konferencji w Łodzi pt. „Studenci Zagraniczni w Polsce 2011” organizowanej przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Fundację Edukacyjną „Perspektywy” oraz trzy łódzkie uczelnie uczestniczące w programie „Study in Poland”: Politechnikę Łódzką, Uniwersytet Łódzki i Uniwersytet Medyczny w Łodzi

25 lutego

Udział JMR w uroczystości wmurowania aktu erekcyjnego budynku dydaktycznego Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu

Udział prorektora prof. J. Witkosia w „Spotkaniu z nauką/Perspektywa 2020” w Ośrodku Nauki Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu

28 lutego

V zwyczajne posiedzenie Senatu

W programie m.in.: Sprawozdanie z działalności Rady ds. Jakości Kształcenia za 2010 rok (prof. Maria Ziółek) – prezentacja i dyskusja oraz uchwała w sprawie projektu ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Podpisanie porozumienia pomiędzy Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu a Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu dotyczącego wspólnego prowadzenia studiów na kierunku prawno-ekonomicznym w obecności JMR i prorektorów UAM, Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UAM – prof. dr. hab. Tomasza Sokołowskiego, Prodziekana Wydziału Prawa i Administracji UAM – prof. dr. hab. Ryszarda Kamińskiego i prof. dr. hab. Mariana Kępińskiego oraz gości z UEP: JMR – prof. zw. UEP dr. hab. Mariana Goryni, Prorektora ds. Edukacji i Studentów – prof. nadzw. UEP dr. hab. Piotra Banaszyka, Dziekana Wydziału Ekonomii – prof. nadzw. UEP dr. hab. Waldemara Czternastego i Kierownika Katedry Historii i Teorii Ekonomii – prof. zw. UEP dr. hab. Marka Ratajczaka

Spotkanie Komisji Kwalifikacyjnej Stypendiów Badawczych Miasta Poznania z udziałem prorektorów prof. J. Gulińskiego i prof. J. Witkosia w Urzędzie Miasta Poznania