Kalendarium roku 2011 - listopad

2 listopada

Uroczyste złożenie kwiatów przez zespół rektorski na grobach lub tablicach upamiętniających życie założycieli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w 1919 roku

3 listopada

Promocje doktorskie Wydziału Chemii z udziałem JMR (Aula Lubrańskiego)

Spotkanie międzynarodowej grupy Science on Stage w Collegium Polonicum w Słubicach z udziałem prorektora prof. J. Witkosia

Udział prorektora prof. J. Gulińskiego (z referatem) w panelu ekspertów Knowledge Transfer Study 2010-2012 “Knowledge transfer from universities and public research organisations in Poland – contribution to smart growth” (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa)

Inauguracja projektu edukacyjnego, skierowanego do dzieci w wieku od 6 do 12 lat, pod nazwą „Kolorowy Uniwersytet” z udziałem prorektora prof. Z. Pilarczyka (Aula Uniwersytecka)

7 listopada

Otwarcie przez JMR konferencji naukowej „Fenomen muzyki” organizowanej przez Centrum Badań im. Edyty Stein (Collegium Minus)

Udział JMR w VIII posiedzeniu Wielkopolskiej Rady Trzydziestu (Wielkopolska Innowacyjna – Budowa Wielkopolskiego Systemu Innowacji, SPOT)

8 listopada

Udział JMR i Marka Woźniaka Marszałka Województwa Wielkopolskiego w konferencji prasowej dotyczącej propozycji świętowania Dnia Niepodległości – „Enigma. Odszyfruj zwycięstwo” (Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego)

Spotkanie JMR i prorektorów prof. A. Lesickiego i prof. Z. Pilarczyka z Arcybiskupem Stanisławem Gądeckim w Domu Arcybiskupów Poznańskich na Ostrowie Tumskim związane z inauguracją roku akademickiego 2011/2012 (Dom Arcybiskupów, Ostrów Tumski)

9 listopada

Udział JMR w Jubileuszu 60. urodzin prof. zw. dr. hab. Leszka Mrozewicza z Wydziału Historycznego, dyrektora Instytut Kultury Europejskiej w Gnieźnie (Aula Collegium Europaeum Gnesnense)

10 listopada

Wizyta na UAM i spotkanie z zespołem rektorskim gości projektu „Enigma. Odszyfruj zwycięstwo”: Marka Woźniaka –  Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Tomasza Kaysera – wiceprezydenta Miasta Poznania, Jacka Polańczyka – dyrektora Departamentu Orzecznictwa Urzędu do Spraw Kombatantówi Osób Represjonowanych, prof. Shafriry Goldwasser z Massachusetts Institute of Technology i Instytutu Nauki Weizmanna oraz Johna Gallehawka – oficera łącznikowego Bletchley Park oraz złożenie kwiatów pod tablicą kryptologów (Gabinet JMR, Collegium Minus)

Otwarcie przez JMR i udział zespołu rektorskiego w uroczystym otwarciu wystawy „Enigma. Odszyfruj zwycięstwo” (Aula Collegium Iuridicum Novum)

Udział prorektora prof. J. Witkosia w „Koncercie Niepodległościowym” z okazji 93 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości (Aula Uniwersytecka)

14 listopada

Udział JMR w Jubileuszu 70. urodzin prof. Jerzego Paryska z Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych (Aula Lubrańskiego)

Spotkanie prorektorów prof. J. Gulińskiego z grupą uczniów z Białorusi (Gabinet JMR)

Udział prorektora prof. J. Witkosia w International Education Week 2011 w Warszawie

15 listopada

Uroczystość odnowienia doktoratu profesora zw. dr. hab. Zygmunta Zagórskiego i prof. zw. dr. hab. Karola Zierhoffera z Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej (Aula Lubrańskiego)

Wizytowanie przez prorektora prof. A. Lesickiego zamiejscowych jednostek organizacyjnych UAM w trakcie lub po ich remoncie (Stacja Geoekologiczna w Storkowie, Ośrodek Sanatoryjno-Wypoczynkowy w Kołobrzegu)

16 listopada

Otwarcie przez prorektora prof. J. Witkosia międzynarodowej konferencji „Hiszpania: mit czy rzeczywistość” (Instytut Kultury Europejskiej w Gnieźnie)

Uroczystość wręczenia studentom UAM stypendiów “Best From The Best” ufundowanych przez Volkswagen Poznań w obecności prorektorów: prof. J. Gulińskiego, prof. Z. Pilarczyka i prof. J. Witkosia, Członka Zarządu ds. Personalnych firmy Volkswagen Poznań – Pani Jolanty Musielak oraz zaproszonych gości (Gabinet JMR)

17 listopada

Promocje doktorskie Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa z udziałem prorektora prof. K. Krasowskiego (Aula Lubrańskiego)

18 listopada

Nadzwyczajne posiedzenie Senatu – uroczyste wręczenie nominacji na stanowiska profesorskie i wykład okolicznościowy autorstwa prof. dr hab. Magdaleny Piorunek pt. „Stałość versus zmienność, czyli o biografii zawodowej jako fenomenie społecznym i obszarze działań pomocowych” wygłoszony przez prodziekana Wydziału Studiów Edukacyjnych – dr. hab. Andrzeja Ćwiklińskiego

19 listopada

Otwarcie przez prorektora prof. J. Witkosia “10th Medieval English Studies Symposium” (Collegium Iuridicum Novum)

20 listopada

Uroczystość wręczenia przez JMR Nagrody Fundacji Kultury Polskiej wraz z koncertem Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia „Amadeus” (Aula Uniwersytecka)

21 listopada

Udział prorektora prof. J. Gulińskiego w uroczystości z okazji 5. Urodzin Inkubatora Technologicznego Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM (PPNT)

Udział zespołu rektorskiego w spotkaniu z cyklu „Akademia Zarządzania – Zarządzanie Akademią” poświęconym funkcjonowaniu kontroli zarządczej (Sala Senatu)

22 listopada

Udział prorektora prof. J. Gulińskiego w otwarciu Inkubatora Przedsiębiorczości Fundacji AIP na Kampusie Morasko (Wydział Fizyki UAM)

23 listopada

Udział prorektora prof. J. Gulińskiego w panelu dyskusyjnym podczas seminarium „Transfer technologii szansą polskiej nauki” organizowanym przez Poznański Park Naukowo-Technologiczny i sieć Enterprise Europe Network (World Trade Center Poznań)

Udział prorektora prof. J. Witkosia w spotkaniu konsultacyjnym prorektorów uczelni  programu „Study in Poland” (Warszawa)

24 listopada

Udział prorektora prof. J. Gulińskiego (z referatem) w II spotkaniu otwartym z cyklu Konsultacje Projektu Open Code Transfer „Modele transferu technologii na świecie i ich przydatność dla Wielkopolski” (Sala Senatu)

Jubileusz 65-lecia Urodzin prof. Macieja Serwańskiego z udziałem prorektora prof. Z. Pilarczyka (Aula Lubrańskiego)

24-27 listopada

Udział JMR w Europejskim Salonie Edukacyjnym w Paryżu (Francja)

25 listopada

Otwarcie przez prorektora prof. J. Witkosia konferencji „Etos piękna w nauce, sztuce i kulturze” (Aula Lubrańskiego)

Otwarcie przez prorektora prof. J. Witkosia Less-Resourced Languages 2011 Special Track „Addressing the Gaps in Language Resources and Technologies” (a joint LTC-ELRA-FLaReNet-META-NET event) (Collegium Iuridicum Novum)

Otwarcie przez prorektora prof. J. Witkosia Dnia Azji Centralnej na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa (Kampus Morasko)

28 listopada

II zwyczajne posiedzenie Senatu

W programie m.in.: „Wizerunek i promocja Uczelni – system identyfikacji wizualnej” – prezentacja i dyskusja i uchwała Senatu UAM w sprawie zatwierdzenia regulaminu Uczelnianego Centrum Innowacji i Transferu Technologii UAM

Udział prorektorów prof. J. Gulińskiego i prof. Z. Pilarczyka w spotkaniu Kapituły Fundacji „Universitatis Posnaniensis”

28-29 listopada

Udział JMR i prorektora prof. J. Gulińskiego w konferencji naukowej „Misja chemo-, bio- i nanotechnologii w WCZT – Materiały i Biomateriały” (PAN, Poznań)

30  listopada – 1 grudnia

Konferencja programu europejskiego „RAMIRI 2 Mid-Term Review” dotycząca zarządzania dużą infrastrukturą badawczą,  organizowana przez Dział Programów Europejskich z udziałem prorektorów prof. J. Gulińskiego i prof. J. Witkosia (Sala Senatu)