Kalendarium roku 2011 - kwiecień

1 kwietnia

Otwarcie przez prorektora prof. J. Witkosia uroczystości Jubileuszu 30-lecia ELSY (Aula Uniwersytecka)

4 kwietnia

Udział JMR w uroczystości wręczenia Statuetki Honorowego Hipolita oraz dyplomu nadania godności Lidera Pracy Organicznej mgr Stanisławowi Wachowiakowi, Kanclerzowi UAM (Gabinet JMR)

6 kwietnia

Udział prorektora prof. J. Gulińskiego w IV Forum Gospodarczym Aglomeracji Poznańskiej (Hotel Sheraton, Poznań)

7 kwietnia

Uroczystość wręczenia Stypendiów im. J. Pajewskiego z udziałem JMR i prorektora prof. Z. Pilarczyka (Gabinet JMR)

8 kwietnia

 

Otwarcie przez prorektora prof. Z. Pilarczyka konferencji kół naukowych „Problemy biologiczne współczesnego świata” i udział w konferencji prorektora prof. A. Lesickiego (Wydział Biologii)

Udział prorektora prof. J. Witkosia w uroczystości wręczenia nagród im. Lwa Sapiechy w Warszawie

11 kwietnia

Otwarcie przez prorektora prof. J. Witkosia konferencji PPTPN dedykowanej prof. Ludwikowi Zabrockiemu „Wspólnoty komunikacyjne” (Sala Posiedzeń PTPN)

Spotkanie władz rektorskich z adiunktami, wykładowcami, starszymi wykład owcami i lektorami UAM (Aula Collegium Iuridicum Novum)

12 kwietnia

Spotkanie Komisji Kwalifikacyjnej w sprawie naukowych grantów Miasta Poznania z udziałem prorektorów prof. J. Gulińskiego i prof. J. Witkosia (Sala Błękitna, Urząd Miasta Poznania)

12-16 kwietnia

Udział JMR w konferencji European University Associaton (EUA) w Aarhus (Dania)

13 kwietnia

Otwarcie przez prorektora prof. K. Krasowskiego konferencji skandynawistów „Konstrukcje tożsamości we współczesnej literaturze i kulturze skandynawskiej”

13-14 kwietnia

Udział prorektora prof. J. Witkosia i asystenta Rektora, mgr Natalii Chromińskiej, w The 3rd Symposium on University Rankings and Quality Assurance in Europe 2011 organizowanym przez Centre for Parliamentary Studies w Brukseli (Belgia)

13-16 kwietnia

Udział prorektora prof. A. Lesickiego w posiedzeniu Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej (UKA) w Rzeszowie

18 kwietnia

VII zwyczajne posiedzenie Senatu

W programie m.in.: prezentacja i dyskusja na temat nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i ustawy o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego – prof. Witold Jurek oraz uchwała w sprawie przyznania medalu „Za Zasługi dla UAM” dyplomacie – Leonardowi Baldydze

Spotkanie prorektora prof. J. Witkosia z delegacją z Centrum Edukacji Przyrodniczej NaturBornholm (Dania)

19 kwietnia

Udział prorektora prof. J. Witkosia w uroczystości wręczenia tomu jubileuszowego Studia Rossica Posnaniensia prof. Marianowi Wójtowiczowi

Spotkanie zespołu rektorskiego z Radą Wydziału Prawa i Administracji

20 kwietnia

Spotkanie zespołu rektorskiego ze społecznością Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu

21 kwietnia

Posiedzenie Kolegium Rektorów Miasta Poznania z udziałem JMR i prorektorów prof. J. Gulińskiego i prof. A. Lesickiego (Gabinet JMR)

Posiedzenie Rady Nadzorczej Fundacji UAM z udziałem JMR i prorektora prof. J. Gulińskiego (Gabinet JMR)

27 kwietnia

Spotkanie społeczności akademickiej z prof. dr. hab. Michałem Karońskim, Przewodniczącym Rady Narodowego Centrum Nauki z udziałem zespołu rektorskiego (Sala Senatu)

Spotkanie JMR z  sekretarz stanu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. dr hab. Marią Orłowską, w MNiSW w Warszawie

28 kwietnia

Uroczystość oficjalnego ogłoszenia wyników III edycji konkursu na dofinansowanie badań naukowych realizowanych na poznańskich uczelniach w ramach Programu „Akademicki i naukowy Poznań” z udziałem prorektorów prof. J. Gulińskiego i prof. J. Witkosia (Sala Błękitna, Urząd Miasta Poznania)