Kalendarium roku 2011 - grudzień

1 grudnia

Ogólnopolskie seminarium bolońskie „Zadania uczelni wynikające z aktualnych uregulowań prawnych Krajowych Ram Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego i systemów zapewniania jakości kształcenia” z udziałem prorektorów: prof. K. Krasowskiego i prof. Z. Pilarczyka (Aula Collegium Iuridicum Novum)

Udział prorektora prof. J. Gulińskiego w Przedświątecznym Spotkaniu wielkopolskich przedsiębiorców organizowanym przez Wielkopolski Klub Kapitału, Polską Izbę Gospodarczą Importerów, Eksporterów i Kooperacji oraz Wielkopolską Izbę Przemysłowo-Handlową (Międzynarodowe Targi Poznańskie)

Podpisanie umowy o współpracy z III Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu a udziałem JMR i prorektora prof. Z. Pilarczyka (Gabinet JMR)

Udział prorektorów prof. J. Witkosia i prof. J. Gulińskiego w spotkaniu projektowym Ramiri II (Sala Senatu)

Spotkanie JMR z profesorami w ramach cyklu czwartkowych spotkań klubowych „Professorum colloquia – Rector invitat” – wprowadzenie do dyskusji na temat „Lingua franca w nauce poprzez wieki”

2 grudnia

Udział prorektora prof. J. Gulińskiego w XII Krajowym Zjeździe Doktorantów i IV Gali Konkursu „Najbardziej Prodoktorancka Uczelnia w Polsce” PRODOK 2011 – uroczystości wręczenia nagród (UAM – I miejsce)

Udział prorektora prof. A. Lesickiego w konferencji „Student z niepełnosprawnością w świetle nowelizacji Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym” zorganizowanej przez Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych UAM „Ad Astra” (Wydział Fizyki, Kampus Morasko)

Telekonferencja studentów UAM (Poznań – Słubice) z udziałem prorektora prof. Z. Pilarczyka (Sala Senatu)

Udział prorektora prof. Z. Pilarczyka w Jubileuszu 60-lecia urodzin prof. Ilony Czamańskiej z Wydziału Historycznego (Collegium Historicum)

4 grudnia

VII Uniwersytecki Koncert Charytatywny na Rzecz Studentów Niepełnosprawnych UAM z udziałem zespołu rektorskiego (Aula Uniwersytecka)

5 grudnia

Udział zespołu rektorskiego w spotkaniu z cyklu „Akademia Zarządzania – Zarządzanie Akademią” poświęconym strategii promocji Uniwersytetu (Sala Senatu)

Udział prorektora prof. Z. Pilarczyka w Jubileuszu 80-lecia urodzin profesora Andrzeja Rakowskiego z Katedry Muzykologii Wydziału Historycznego (PTPN)

Udział JMR i prorektorów: prof. Z. Pilarczyka i prof. J. Witkosia w Koncercie Charytatywnym „Wielkopolska Wrażliwa – Fundacja „Patria”(Aula Uniwersytecka)

5-6 grudnia

Udział prorektora prof. J. Gulińskiego w posiedzeniu Kapituły Konkursu „Innofirma – Parkowe Orły” SOOIPP we Wrocławiu (Wrocławski Park Technologiczny)

6 grudnia

Udział JMR i prorektora prof. K. Krasowskiego w Żałobnym Posiedzeniu Rady Wydziału Prawa i Administracji poświęconym pamięci zm. prof. Zbigniewa Janowicza (Aula Collegium Iuridicum Novum)

7 grudnia

Uroczystość wręczenia „Medalu za Zasługi dla UAM” profesorowi Keithowi E. Gubbinsowi z Uniwersytetu Stanowego Karoliny Północnej w USA (Gabinet JMR)

Uroczystość wręczenia Stypendiów im. Funduszu Rodziny Kulczyków z udziałem JMR oraz prorektorów: prof. K. Krasowskiego, prof. A. Lesickiego, prof. Z. Pilarczyka i prof. J. Witkosia  (Gabinet JMR)

 

8 grudnia

Spotkanie władz Uczelni z parlamentarzystami Ziemi Wielkopolskiej (Sala Senatu)

9 grudnia

Uroczystość z okazji ukończenia rozbudowy Centrum Zaawansowanych Technologii Chemicznych na terenie Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM z udziałem prorektora prof. J. Gulińskiego

Otwarcie przez prorektora prof. Z. Pilarczyka spotkania dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Zainwestuj w siebie” zorganizowanego przez UAM i Uniwersytet Medyczny w Poznaniu pod auspicjami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Sala Śniadeckich Collegium Maius)

12 grudnia

Nadzwyczajne Posiedzenie Senatu dotyczące nowelizacji Statutu (Sala Senatu)

Udział prorektora prof. A. Lesickiego w tradycyjnym spotkaniu opłatkowym Koła Emerytów ZNP (Aula Lubrańskiego)

13 grudnia

Podpisanie umowy z Instytutem Goethego z udziałem prorektora prof. J. Witkosia (Biblioteka Niemiecka BU UAM)

Posiedzenie Rady ds. Jakości Kształcenia z udziałem prorektora prof. K. Krasowskiego (Rektorat)

Udział prorektora prof. J. Witkosia w tradycyjnym spotkaniu świątecznym ze studentami zagranicznymi (Aula Lubrańskiego)

14 grudnia

Spotkanie na Wydziale Neofilologii z okazji zakończenia remontu budynku Collegium Novum z udziałem zespołu rektorskiego

Posiedzenie Rady Gospodarczej UAM z udziałem JMR i prorektora prof. J. Gulińskiego (Gabinet JMR/Sala Senatu)

15 grudnia

Promocje doktorskie Wydziału Historycznego z udziałęm prorektora prof. K. Krasowskiego (Aula Lubrańskiego)

Udział zespołu rektorskiego w spotkaniu wigilijnym Uczelnianego Związku Nauczycielstwa Polskiego w UAM (Collegium Minus)

Udział prorektora prof. A. Lesickiego w spotkaniu wigilijnym Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych UAM „Ad Astra” (DS. Jowita)

16 grudnia

Udział prorektora prof. Z. Pilarczyka w uroczystości wręczenia nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Pałac Kultury i Nauki w Warszawie)

Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych pracownikom UAM z udziałem zespołu rektorskiego (Aula Lubrańskiego/Gabinet JMR)

Spotkanie świąteczne z dziennikarzami z udziałem JMR i prorektora prof. J. Gulińskiego (Collegium Minus)

17 grudnia

Turniej Gwiazdkowy Siatkówki 2011 z udziałem JMR (Morasko)

Udział JMR i prorektora prof. A. Lesickiego w Jubileuszu 20-lecia Szkoły Tłumaczy i Języków Obcych i spotkaniu świątecznym (DS. Jowita)

19 grudnia

III zwyczajne posiedzenie Senatu

W programie m.in.: uchwała w sprawie korekty planu rzeczowo-finansowego na 2011 rok oraz uchwała w sprawie wstępnego planu rzeczowo-finansowego na rok 2012

Spotkanie z okazji setnej rocznicy przyznania Nagrody Nobla z Chemii Marii Skłodowskiej-Curie oraz setnej rocznicy urodzin Czesława Miłosza pod patronatem JMR pt.: „Maria Skłodowska-Curie i Czesław Miłosz. Podróżni świata i ich prywatne ojczyzny” organizowane przez Wydział Chemii i Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej z udziałem zespołu rektorskiego (Aula Lubrańskiego)

Udział JMR i prorektorów prof. A. Lesickiego i prof. Z. Pilarczyka w tradycyjnym spotkaniu wigilijnym Fundacji na Rzecz Studentów i Absolwentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu „Universitatis Posnaniensis” oraz Parlamentu Samorządu Studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Klub Studencki „Akumulatory”)

21 grudnia

Udział prorektora prof. J. Gulińskiego w IX posiedzeniu Wielkopolskiej Rady Trzydziestu (Centrum Wykładowo-Konferencyjne Politechniki Poznańskiej)

22 grudnia

Uroczystość wręczenia stypendiów dla pracowników administracji  z udziałem JMR i prorektorów: prof. A. Lesickiego i prof. J. Gulińskiego (Gabinet JMR)

29 grudnia

Posiedzenie Rady Nadzorczej Fundacji UAM z udziałem JMR i prorektora prof. J. Gulińskiego (siedziba Fundacji UAM)

30 grudnia

Udział zespołu rektorskiego w tradycyjnym spotkaniu z pracownikami Uniwersytetu z okazji Nowego Roku (Aula Lubrańskiego)

31 grudnia

Udział prorektora prof. A. Lesickiego, reprezentującego JMR oraz prorektora prof. K. Krasowskiego w Koncercie Sylwestrowym współorganizowanym przez UAM (Aula Uniwersytecka)