Kalendarium roku 2011 - czerwiec

1 czerwca

Dzień Dziecka na UAM z udziałem prorektorów prof. J. Gulińskiego i prof. Z. Pilarczyka (Aula Uniwersytecka, Aula Lubrańskiego, Gabinet JMR)

Udział zespołu rektorskiego w uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii na kampusie Morasko

Spotkanie zespołu rektorskiego z podsekretarzem stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. nadzw. dr. hab. med. Maciejem Banachem (Gabinet JMR)

3 czerwca

Uroczystość odnowienia doktoratu prof. Franciszka Kaczmarka (Aula Lubrańskiego)

Spotkanie JMR z Zastępcą Prezydenta Miasta Poznania Mirosławem Kruszyńskim (Gabinet JMR)

Udział prorektora prof. J. Gulińskiego w spotkaniu Rady Trzydziestu przy Marszałku Województwa Wielkopolskiego (Collegium Iuridicum Novum)

Udział prorektora prof. J. Witkosia w spotkaniu CEI University Network General Assembly Meeting na Wydziale Fizyki

4 czerwca

Udział JMR w uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej korporantom-rektorom Uniwersytetu Poznańskiego w ramach obchodów XC-lecia Poznańskiego Koła Międzykorpoarcyjnego (Collegium Minus)

Spotkanie JMR i prorektora prof. J. Gulińskiego z absolwentami prawa (rocznik 1961) w Gabinecie JMR

Udział prorektora prof. Z. Pilarczyka w XV Spotkaniu Młodych na Lednicy

6 czerwca

Udział prorektora prof. J. Gulińskiego w posiedzeniu Rady Programowo-Naukowej Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej

Spotkanie Ryszarda Grobelnego, Prezydenta Miasta Poznania ze studentami zagranicznymi z udziałem prorektora prof. J. Witkosia (Aula Lubrańskiego)

Spotkanie JMR z Prezydentem RP Bronisławem Komorowskim i Prezydentem Republiki Turcji JE Abdulahhem Gülą (Zamek Królewski w Warszawie)

8 czerwca

Udział prorektora prof. J. Gulińskiego w otwarciu ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Prezydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej. Priorytety, cele, szanse i zagrożenia” na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

8-9 czerwca

Wizyta na UAM delegacji z Uniwersytetu w Hajfie (Izrael)

9 czerwca

Udział JMR i prorektora prof. J. Gulińskiego w wyjazdowym posiedzeniu Rady Gospodarczej przy JMR (kampus Morasko, Collegium Iuridicum Novum)

9-11 czerwca

Udział prorektora prof. J. Gulińskiego w posiedzeniu Uniwersyteckiej Komisji Nauki (UKN) KRUP w Kamieniu Śląskim

10-11 czerwca

Udział prorektora prof. J. Witkosia w spotkaniu EUA – Santander Group General Assembly w Le Havre (Francja)

13 czerwca

Podpisanie przez JMR, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Rektora Politechniki Poznańskiej i dyrektora Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, listu intencyjnego w sprawie utworzenia w Poznaniu Ośrodka Radioterapii Protonowej (Gabinet JMR)

Udział prorektora prof. J. Gulińskiego w spotkaniu z Radą Wydziału Studiów Edukacyjnych dotyczącym marki i wizerunku Uniwersytetu (Obrzycko)

Udział prorektora prof. A. Lesickiego w uroczystości wręczenia nagród laureatom Konkursu Języka Niemieckiego (Aula Uniwersytecka)

13-17 czerwca

Udział JMR w obradach w konferencji organizowanej w ramach COST w Zagrzebiu

14 czerwca

Wizyta Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego w Gabinecie JMR

Udział JMR i prorektorów prof. J. Gulińskiego i prof. A. Lesickiego w Gali Jubileuszowej 90-lecia Międzynarodowych Targów Poznańskich, uroczystości wręczenia Nagród Gospodarczych Prezydenta RP (Aula Uniwersytecka)

Spotkanie prorektora prof. J. Witkosia z przedstawicielami Korea Basic Science Institute oraz podpisanie umowy w sprawie współpracy tej instytucji z UAM

14-16 czerwca

Udział prorektora prof. J. Witkosia w spotkaniu grupy EMUNI (Euro-Mediterranean University) w  Barcelonie (Hiszpania)

15 czerwca

II Zjazd Samorządów Aglomeracji Poznańskiej z udziałem prorektora prof. J. Gulińskiego (Aula Uniwersytecka)

16-17 czerwca

Udział prorektora prof. J. Gulińskiego w posiedzeniu Uniwersyteckiej Komisji Finasnowej (UKF) KRUP w Kamieniu Śląskim

Udział prorektora prof. K. Krasowskiego w obradach Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej (UKA) w Kamieniu Śląskim

17 czerwca

Udział JMR w obradach Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP) w Warszawie

20 czerwca

Wizyta prorektora prof. J. Witkosia w Istambule (Turcja)

Posiedzenie Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Ogólnego Fundatorów Fundacji UAM z udziałem JMR i prorektora prof. J. Gulińskiego

Udział JMR i prorektora prof. J. Gulińskiego w uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod Zespół Inkubatorów Technologicznych na terenie Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM

Spotkanie zespołu rektorskiego z doktorantami celem omówienia bieżącej sytuacji uczelni oraz planów działań władz rektorskich w nadchodzącym okresie (Collegium Iuridicum Novum)

21 czerwca

Udział prorektora prof. J. Gulińskiego w seminarium poświęconym rankingom szkół wyższych (Warszawa)

22 czerwca

Spotkanie Kapituły Fundacji „Universitatis Posnaniensis” z udziałem prorektorów prof. J. Gulińskiego, prof. K. Krasowskiego i prof. Z. Pilarczyka

Otwarcie przez prorektora prof. J. Witkosia X Międzynarodowego Festiwalu Chórów Uniwersyteckich „Universitas Cantat 2011” (Aula Uniwersytecka)

25 czerwca

Udział JMR i prorektorów prof. J. Gulińskiego i prof. A. Lesickiego w Koncercie Finałowym X Międzynarodowego Festiwalu Chórów Uniwersyteckich „Universitas Cantat 2011” (Aula Uniwersytecka)

27 czerwca

IX zwyczajne posiedzenie Senatu

W programie m.in.: „Zmiany w systemie zarządzania Uczelnią” – prezentacja i dyskusja, sprawozdanie z działalności Parlamentu Samorządu Studenckiego UAM i sprawozdanie Zarządu z działalności Fundacji „Universitas Posnaniensis”

Wizyta premiera Jarosława Kaczyńskiego w Gabinecie JMR z udziałem zespołu rektorskiego

28 czerwca – 17 lipca

Wizyta JMR na uniwersytetach w Kanadzie i USA

30 czerwca

Udział prorektora prof. Z. Pilarczyka w Gali nagrody „Świadek Historii” IPN (Aula Lubrańskiego)