Kalendarium roku 2010 - grudzień

1 grudnia Wizyta w Gabinecie JMR Izabeli Kwiatkowskiej, Konsula Honorowego Austrii
Spotkanie z jubilatami w Gabinecie JMR
1-2 grudnia Udział prorektora prof. K. Krasowskiego w posiedzeniu Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, poświęcone rządowemu projektowi ustaw o zmianie ustaw dotyczących szkolnictwa wyższego oraz stopni i tytułu naukowego (Warszawa)
2 grudnia Otwarcie Konferencji Centrum Badań im. Edyty Stein „Fenomen pięknego życia”
Posiedzenie Rady Gospodarczej z udziałem JMR i prorektorami J. Gulińskim i J. Witkosiem (Gabinet JMR)
VI Uniwersytecki Koncert Charytatywny na Rzecz Studentów Niepełnosprawnych wraz z aukcją prac plastycznych autorstwa pracowników i studentów Wydziału Artystyczno-Pedagogicznego w Kaliszu (Aula Uniwersytecka)
3 grudnia Udział JMR i prorektora prof. K. Krasowskiego w XI Krajowym Zjeździe Doktorantów na Politechnice Poznańskiej i uroczystości wręczenia nagród w konkursie „Najbardziej Prodoktorancka Uczelnia w Polsce – PRODOK” (UAM – I miejsce)
Udział prorektora prof. A. Lesickiego w tradycyjnym Spotkaniu Barbórkowym Instytutu Geologii Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM
6 grudnia Uroczystość wręczenia medali i odznaczeń państwowych pracownikom naukowym UAM z udziałem wicewojewody wielkopolskiego Przemysława Paci oraz zespołu rektorskiego (Gabinet JMR)
7 grudnia Uroczystość wręczenia „Medalu za Zasługi dla UAM” prof. dr. Paulowi Szarmachowi z Medieval Academy of America w Cambridge (USA)
8 grudnia Spotkanie władz rektorskich z parlamentarzystami RP (Aula Lubrańskiego)
Udział prorektora prof. J. Gulińskiego w forum tematycznym „Business & University” w Brukseli (Belgia) na zaproszenie Komisji Europejskiej
9 grudnia Otwarcie dla studentów niesłyszących i niedosłyszących Pracowni Multimedialnej Nauki Języków Obcych w Collegium Hipolita Cegielskiego z udziałem JMR i prorektorów prof. A. Lesickiego i prof. Z. Pilarczyka
Wizyta prorektora prof. J. Witkosia i prof. Katarzyny Dziubalskiej-Kołaczyk na Uniwersyteciue Wiedeńskim w celu rozmów na temat podpisania formalnej umowy o współpracy bilateralnej z Uniwersytetem Wiedeńskim oraz intensyfikacji współpracy
Spotkanie z cyklu czwartkowych spotkań klubowych „Professorum colloquia - Rector invitat” – temat dyskusji „Uniwersytet – świątynia mądrości czy przedsiębiorstwo”
10 grudnia Nadzwyczajne posiedzenie Senatu – uroczyste wręczenie nominacji na stanowiska profesorskie i wykład prof. Ryszarda Naskręckiego z Wydziału Fizyki „Femtochemia, czyli jak fizyka ściga się z czasem”
10-11 grudnia Wyjazdowe spotkanie kolegium rektorsko-dziekańskiego w Ciążeniu poświęcone zarządzaniu finansami Uczelni
14 grudnia Spotkanie zespołu rektorskiego z Radą Wydziału Studiów Edukacyjnych
15-16 grudnia Udział prorektora prof. K. Krasowskiego w posiedzeniu Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, poświęcone rządowemu projektowi ustaw o zmianie ustaw dotyczących szkolnictwa wyższego oraz stopni i tytułu naukowego (Warszawa)
16 grudnia Jubileusz 70. urodzin Prof. Artura Kijasa z Wydziału Historycznego (Aula Lubrańskiego)
16-17 grudnia Udział prorektora prof. J. Gulińskiego (z wykładem) w konferencji „Komercjalizacja wyników badań naukowych a ośrodki transferu technologii” w Hucisku organizowanej przez Ośrodek Przetwarzania Informacji w Warszawie
16-18 grudnia Wizyta oficjalna na UAM delegacji z Uniwersytetu w Ust-Kamienogorsku (Kazachstan)
17 grudnia Otwarcie nowego budynku dydaktycznego Wydziału Prawa i Administracji przy Al. Niepodległości 53 z udziałem zespołu rektorskiego
17-18 grudnia Udział prorektora prof. K. Krasowskiego w obradach Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej w Ciążeniu
20 grudnia III zwyczajne posiedzenie Senatu W programie m.in.: „Mapa drogowa inwestycji, modernizacji i remontów na UAM w latach 2011-2019” – prezentacja i dyskusja, uchwała w sprawie korekty planu rzeczowo-finansowego na 2010 rok oraz uchwała w sprawie wstępnego planu rzeczowo-finansowego na rok 2011
21 grudnia Udział JMR w Kolegium Rektorów Miasta Poznania w Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu
22 grudnia Wizyta na UAM delegacji z Frankfurtu nad Odrą (Niemcy) w składzie: Dr. Martin Wilke, Nadburmistrz Miasta Frankfurtu nad Odrą, Prof. dr. Wolfgang Mehr, Uwe Hoppe, Prezes Zarządu Business and Innovation Centre Frankfurt (Oder) GmbH I Gunar Pajer, Projectmanager Business and Innovation Centre Frankfurt (Oder) GmbH, poświęcona współpracy naukowo-badawczej oraz w obszarze innowacyjnej przedsiębiorczości (z udziałem Collegium Polonicum w Słubicach)
31 grudnia Tradycyjne spotkanie noworoczne JMR, Senatu i emerytowanych profesorów UAM