Kalendarium roku 2010 - czerwiec

1 czerwca I Zjazd Samorządów Aglomeracji Poznańskiej – „20 lat samorządu terytorialnego w Aglomeracji Poznańskiej. W kierunku wspólnej metropolii” z udziałem zespołu rektorskiego (Aula UAM)
3 czerwca Udział prorektora prof. J. Witkosia w spotkaniu EUA – Santander Group General Assembly w Porto (Portugalia)
5-6 czerwca Udział prorektora prof. Z. Pilarczyka w Ogólnopolskich Spotkaniach Młodych – Lednica 2010
7-8 czerwca Forum samorządowców polskich i francuskich pod patronatem Marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza oraz Przewodniczącego Senatu RF Pana Gérarda Larcher „Bilans i perspektywy francusko-polskiej współpracy samorządów lokalnych” współorganizowane przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka, Prezydenta M. Poznania Ryszarda Grobelnego oraz JMR w Auli UAM
9 czerwca Udział JMR w posiedzeniu Rady Fundacji Kultury
10-12 czerwca Udział prorektora prof. J. Witkosia w IV Posiedzeniu Uniwersyteckiej Komisji Programów Międzynarodowych (UKProM) na Uniwersytecie im. M. Kopernika w Toruniu
14 czerwca Udział JMR w Zgromadzeniu Fundatorów Fundacji UAM
15 czerwca Obrady „okrągłego stołu” na temat przepływu informacji, promocji i marketinguUAM z udziałem prorektora prof. J. Gulińskiego
Wizyta Dziekana dr. Richarda Bernarda z University of Central Oklahoma (USA)
16 czerwca Spotkanie zespołu rektorskiego z Parlamentem Samorządu Studentów UAM
21 czerwca Seminarium „Krajowe Ramy Kwalifikacji. Budowa programów studiów na bazie efektów kształcenia” organizowane przez MNiSW w ramach POKL 4.1.3 dla pracowników odpowiedzialnych za tworzenie programów kształcenia dla obszarów nauk: humanistycznych, przyrodniczych i ścisłych
Ogólnopolska konferencja „Całożyciowe uczenie się jako wyzwanie dla teorii i praktyki edukacyjnej” z udziałem prorektora prof. K. Krasowskiego
Uroczystość wręczenia Nagrody Lednickiego Orła Piastowskiego Prof. Zofii Kurnatowskiej w Auli Lubrańskiego
Udział prorektora prof. J. Witkosia w uroczystości podpisania porozumienia o współpracy między miastem Poznań a izraelskim miastem Raanana
23 czerwca Wizyta na UAM delegacji z Miasta Raanan (Izrael)
24-26 czerwca Udział prorektora prof. A. Lesickiego w obradach Uniwersyteckiej Komisji Finansowej (UKF) w Łodzi
25 czerwca Uroczystość wręczenia Nagrody Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej za osiągnięcia w dziedzinie innowacji w zarządzaniu dla UAM podczas I Kongresu Innowacyjnej Gospodarki w Warszawie z udziałem prorektora prof. J. Witkosia
25-26 czerwca Udział prorektora prof. K. Krasowskiego w obradach Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej (UKA) w Kazimierzu Dolnym
28 czerwca Spotkanie prorektora prof. K. Krasowskiego z Martiną Münch, Minister Nauki Rządu Krajowego Brandenburgii na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą
29 czerwca Wręczenie „Medalu za Zasługi dla UAM” prof. Karlowi Statteggerowi z Uniwersytetu w Kilonii (Niemcy)
30 czerwca Wizyta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego (JMR reprezentowany przez prorektora prof. A. Lesickiego)