Pierwsze spotkanie w nowej Sali Posiedzeń

Teraz  w  Sali, ciekawie  architektonicznie zaprojektowanej przez  grupę młodych  artystów, klimatyzowanej        i przystosowanej do korzystania ze środków audiowizualnych odbywać się będą konferencje, wykłady zapraszanych gości, posiedzenia rad wydziału czy uroczystości nadawania stopni naukowych.
Jestem przekonany, że sala ta  w praktyce będzie urzeczywistniała dwie łączące nas pasje, wynikające z zawodu nauczyciela akademickiego, a mianowicie pasję uprawiania nauki i pasję wykładania - mówił prof.  Zbyszko Melosik, dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych. 
Pierwsze przemówienie w nowo otwartej sali wygłosił prof. Bronisław Marciniak. Oficjalnie poinformował zebranych, że zamierza kandydować ponownie na stanowisko rektora. Wczoraj wyjawiłem tę decyzję na Wydziale Chemii, dziś dzielę się informacją o swoim postanowieniu z dwoma kolejnymi wydziałami, licząc na poparcie i wsparcie - powiedział.
Rektor w krótkich słowach przedstawił główne założenia swojego programu.  Zarysował w nim dalekosiężną wizję uczelni, do jakiej chciałby uniwersytet podprowadzić w kadencji 2012-2016, a następnie określił główne cele, do których realizacji zamierza dążyć. Wskazał przede wszystkim na trzy najistotniejsze założenia uniwersytetu  przyszłości. Musi on mieć sprawnie zarządzany proces badawczy i edukacyjny oraz efektywne relacje z otoczeniem  gospodarczym  i społecznym; sprawną i efektywną administrację  uczelnianą, która wspierać będzie  badania i dydaktykę oraz być zintegrowanym z poznańskim środowiskiem naukowym w badaniach i dydaktyce.
Rektor przypomniał nadto uczestnikom spotkania, że „na Ogrodach”, dokąd uniwersytet wprowadził się w roku 1970, wykonano ostatnio wiele prac modernizacyjnych.  Kampus zyskał nowe oblicze – zniknęły  walące się  garaże, remontowi poddana została droga dojazdowa od ul. Paszty. Budynki są odświeżone i odmalowane - . Zakres prac remontowych przeprowadzonych na Szamarzewie jest znacznie szerszy. Przede wszystkim w  pomieszczeniach  jest cieplej. To skutek prac wykonanych w ramach projektu Termomodernizacja budynków dydaktycznych UAM. W obiektach „na Ogrodach”  stało się też wygodniej i estetyczniej. W budynku D zamontowano windę, wyremontowano sanitariaty, sale wykładowe,  salę gimnastyczną. A to dopiero pierwszy etap.  Projekty przewidują etapy dalsze -  powstać tu ma dla potrzeb Wydziału Nauk Społecznych  i Wydziału Studiów Edukacyjnych  nowy budynek  o wartości ponad 24 mln złotych.  Tymczasem  rozgęszczeniu w tych zatłoczonych obiektach służyć ma część przekazanych pomieszczeń przy ulicy Międzychodzkiej, które po remoncie oddane zostaną użytkownikom z Szamarzewa z początkiem nowego roku akademickiego.

 

 

Jolanta Lenartowicz, Życie Uniwersyteckie, nr 2 (22) luty 2012, s. 5

Strategia

Zapoznaj się ze Strategią Rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na lata 2009-2012.

Kliknij tutaj, aby pobrać dokument zawierający szczegółowe informacje.