Okiem i głosem seniora - prof. dr hab. Stefan Paszyc

W swojej wypowiedzi z 2008 roku, kiedy profesor Bronisław Marciniak ubiegał się o godność rektora naszego Uniwersytetu podkreśliłem, że łączyła nas wieloletnia współpraca i narastająca w trakcie jej trwania przyjaźń.

Przypatrywałem się pilnie jego działalności po wyborze i słuchałem oczywiście obiektywnych opinii o tym, jak radzi sobie jako włodarz Uczelni.

Myślę, że potrafię prawidłowo spojrzeć na to, co przez cztery lata działo się na Uniwersytecie.

Dostrzegam (a wzrok mam ciągle bystry) harmonijny rozwój wielu dyscyplin (gałęzi ) nauk humanistycznych, społeczno - prawnych, przyrodniczych i ścisłych - tak pod względem przyrostu substancji materialnej, jak            i prestiżu. Stała dbałość o integrację poznańskiego środowiska akademickiego jest w centrum uwagi rektora, jego zespołu prorektorów i Senatu.

Często słyszymy w wypowiedziach obecnego rektora, że jest to twórcza kontynuacja osiągnięć jego poprzedników na tym stanowisku i całej społeczności akademickiej.

Uniwersytet jest tą szczególną instytucją, w której odbywać się musi ciągły rozwój, postęp i nieustanna dynamika w każdej dziedzinie nauki.

Moim zdaniem tak się u nas dzieje, i w tym niewątpliwa załuga prof. Bronisława Marciniaka kierującego Uczelnią.

W działaniu jest osobą prawą, sumienną i konsekwentną. Skromny, nie obnosi się godnością pełnienia tak zaszczytnej funkcji. Jest człowiekiem wrażliwym. W opinii niektórych ludzi taka cecha charakteru jest przeszkodą w pełnieniu w ogóle każdego kierowniczego stanowiska.

Wyczulenie i wrażliwość jednakże na trudne, szczególnie ludzkie problemy, pozwalają na bardziej pogłębione spojrzenie i ułatwiają pozytywne ich rozstrzygnięcie. Jest to ZALETA osobowości człowieka.

Bywa ona niestety przez osoby zbyt pewne siebie, nieżyczliwe, zawistne lub o niespełnionych ambicjach uważana za oznakę słabości lub naiwności. Nic bardziej mylnego jak tego rodzaju ocena i myślenie.

Pełnienie mocno absorbujących obowiązków rektorskich nie przeszkadza profesorowi Marciniakowi w kontaktach ze studentami chemii, z którymi spotyka się na wykładach. Prowadzi także seminaria naukowe dla swoich współpracowników i doktorantów i jest bardzo aktywnym dyskutantem.

Znajduje czas na ulubioną grę na pianinie, skrzypcach, zespołowe śpiewanie kolęd, a także taneczny krok - szczególnie w okresie karnawału.

Znane jest także zamiłowanie rektora do zmagań z piłką przy siatce - w zdrowym ciele, zdrowy duch!

Pan profesor Marciniak jest bardzo dobrym kandydatem na ponowne ubieganie się o godność rektora naszej Uczelni.

Życzę z całego serca, jako senior seniorów chemików tej Uczelni - pełnego sukcesu w wyborach.

Niechaj służą mu zdrowie i wytrwałość. W szczególności natomiast odporność i odpowiedni dystans do ludzkich zachowań, a także spraw, które z kodeksem akademickim i dostojeństwem Uniwersytetu - jak ongiś o nim pięknie napisał profesor K. Twardowski - nie mają nic wspólnego.

 

Prof. dr hab. Stefan Paszyc

Strategia

Zapoznaj się ze Strategią Rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na lata 2009-2012.

Kliknij tutaj, aby pobrać dokument zawierający szczegółowe informacje.