Kalendarium roku 2012 - styczeń

5 stycznia

Udział prorektora prof. J. Gulińskiego w tradycyjnym Spotkaniu Noworocznym Prezydenta Miasta Poznania Ryszarda Grobelnego (MTP)

Uroczystość poświęcona Prof. Bogumiłowi Krygowskiemu z Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych z udziałem JMR i prorektorów: prof. K. Krasowskiego,  prof. A. Lesickiego i prof. Z. Pilarczyka (Aula im. Prof. Bogumiła Krygowskiego, WNGiG)

Złożenie wiązanek kwiatów przez JMR i prorektorów oraz delegację WNGiG pod tablicą pomordowanych w czasie II wojny światowej Profesorów Uniwersytetu (Collegium Minus)

7 stycznia

Udział prorektora prof. J. Gulińskiego w Spotkaniu Noworocznym Wojewody Wielkopolskiego Piotra Florka i Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka (Aula Uniwersytecka)

10 stycznia

Posiedzenie Kolegium Rektorów Miasta Poznania pod przewodnictwem JMR z udziałem prorektora prof. J. Gulińskiego (Sala Senatu)

11 stycznia

Spotkanie JMR i reprezentacji Senatu UAM z Ks. Arcybiskupem Stanisławem Gądeckim (Muzeum Archidiecezjalne)

11-13 stycznia

Udział prorektora prof. J. Witkosia w 5th EUA-CPE Workshop w Dublinie (Irlandia)

13 stycznia

Udział prorektora prof. J. Gulińskiego w otwarciu projektu systemowego „e-Szkoła – Moja Wielkopolska współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Ogólnopolską Fundację Edukacji Komputerowej (Hotel Orbis Polonez Poznań)

Otwarcie Nocy Biologów – wydarzenia mającego na celu promowanie wiedzy biologicznej z udziałem prorektora prof. J. Gulińskiego (Collegium Biologicum)

Udział prorektora prof. J. Gulińskiego w otwarciu projektu „e-szkoła – Moja Wielkopolska” Ogólnopolskiej Fundacji Edukacji Komputerowej (OFEK) (Hotel Polonez)

14 stycznia

Otwarcie przez JMR Pucharu Europy kadetek we florecie (Hala Sportowa UAM, ul. Zagajnikowa 9)

16 stycznia

Uroczystość nadania tytułu doktora honoris prof. dr. Cheongowi Byung-Kwonowi z Koreańskiego Uniwersytetu Języków Obcych w Seulu (Korea) z udziałem zespołu rektorskiego (Aula Lubrańskiego)

Otwarcie przez prorektora prof. J. Gulińskiego (połączone z wykładem) XVIII Konferencji Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom” zatytułowanej „Marketing uczelni w otoczeniu biznesowym” (warsztaty dla służb prasowych i promocyjnych)

Koncert Noworoczny dla społeczności akademickiej z udziałem zespołu rektorskiego (Aula Uniwersytecka)

17 stycznia

Koncert Noworoczny dla społeczności Miasta Poznania (Aula Uniwersytecka)

18 stycznia

Udział JMR w Radzie Wydziału Nauk Społecznych – żałobne posiedzenie poświęcone uczczeniu pamięci zmarłej 13 stycznia 2012 r. em. prof. dr hab. Krystyny Zamiary

Uroczyste podpisanie umowy o współpracy naukowo-badawczej UAM z Narodowym Rezerwatem Chersonez Tavriczeskij w Ukrainie na lata 2012-2015 przez JMR i dyrektora generalnego Rezerwatu Leonida M. Żunko z udziałem prorektora prof. J. Witkosia (Gabinet JMR)

20 stycznia

Udział JMR i prorektora prof. J. Witkosia w Jubileuszu 60. urodzin Prof. Waldemara Łazugi z Wydziału Historycznego (Aula Lubrańskiego)

23 stycznia

Uroczystość odnowienia doktoratu prof. Zbyszko Chojnickiego z Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych (Aula Lubrańskiego)

27-28 stycznia

Wyjazdowe spotkanie kolegium rektorsko-dziekańskiego w Gułtowach

29 stycznia

Udział prorektora prof. J. Witkosia w spotkaniu Uniwersyteckiej Komisji Nauki w Bydgoszczy

30 stycznia

IV zwyczajne posiedzenie Senatu

W programie m.in.: uchwała o zmianie Statutu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, sprawozdanie Rady ds. Jakości Kształcenia oraz informacja o działalności Zespołu Kanclerskiego w roku kalendarzowym 2011.