Kierunek transformacji

Zarówno Strategia Rozwoju UAM na lata 2009-2019 jaki i nowelizacje ustaw dotyczących szkolnictwa wyższego wskazują, że UAM w roku akad. 2011/2012 stoi przed wyzwaniem przeprowadzenia wnikliwej analizy programów nauczania.

Celem i intencją władz rektorskich, wprowadzających Uczelniany System Zarządzania Jakością Kształcenia jest:

  • zredukowanie przeładowanych programów studiów,
  • zwiększenie autonomii wydziałów w zakresie kreowania nowych kierunków studiów,
  • dostosowanie oferty edukacyjnej UAM do potrzeb rynku pracy poprzez zwiększenie zajęć praktycznych.

CZY TEN KIERUNEK TRANSFORMACJI JEST KORZYSTNY DLA SPOŁECZNOŚCI AKADEMICKIEJ UAM?

Rezultat sondy

Odpowiedź Liczba głosów %
Tak 58%
Nie 41%

Strategia

Zapoznaj się ze Strategią Rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na lata 2009-2012.

Kliknij tutaj, aby pobrać dokument zawierający szczegółowe informacje.