Strategia

Zapoznaj się ze Strategią Rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na lata 2009-2012.

Kliknij tutaj, aby pobrać dokument zawierający szczegółowe informacje.

Aktualności

2012-04-30

Podziękowania

Szanowni Państwo,

 

serdecznie dziękuję za ponowny wybór na zaszczytne stanowisko Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zaufanie, którym obdarzyliście Państwo mnie i cały Zespół Rektorski jest wyrazem poparcia dla dotychczas prowadzonej polityki naszej uczelni. Zrobimy wszystko, aby następna kadencja nadal upływała pod znakiem jakości, innowacyjności, dostosowywania systemu kształcenia do zmieniającej się sytuacji społeczno-gospodarczej, dalszego umiędzynarodowienia oraz polepszania Państwa warunków pracy.

 

Z wyrazami szacunku, Bronisław Marciniak

 

2012-03-13

Film promocyjny

Zapraszamy do obejrzenia filmu promocyjnego prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka.

2012-03-13

Program wyborczy

Zapraszamy do zapoznania się z programem wyborczym kandydata na Rektora - prof. dr hab. Bronisław Marciniak

Program wyborczy

 

2012-02-29

Nie zapomnę, skąd pochodzę

Z prof. Jackiem Gulińskim, podsekretarzem stanu w MNiSW rozmawia Jolanta Lenatrowicz, Życie Uniwersyteckie, nr 2 (221)/ 2012